HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

8

I en artikel i Tehran Times av den 30/11/1989:

***

JOURNALISTEN BIRGITTA GRENZ:

"Allt han har gjort är:
ATT SÄGA SANNINGEN"

***

 

[Birgitta Grenz har civilkurage att tala ut när de flesta tiger i rädsla för dem som idag har makten. Sverige hade, också, "anpassat" sig till den rådande makten under andra Världskriget i rädsla för "den starke"! Birgitta Grenz skulle ha velat publicera denna hennes åsikt i någon svensk tidning. Men tyvärr, det går inte: Sverige är "ockuperat"! Det är bara de "rätta åsikterna" som får publiceras! Och därför blir snart utländska tidningar den enda möjligheten för "politiska flyktingar" (i form av åsikter) att komma till tals! Ska svenskarna, som har vissa åsikter, snart börja söka politisk asyl i andra länder? Man kan kanske förstå varför Birgitta Grenz publicerar sin artikel i Tehran Times och inte i t ex DN eller SvD!]:

 ***

En muslim som är svensk medborgare och som nu står åtalad inför rätta p g a att han, i sin närradiostation över Stockholmsområdet, sänt program där han citerat ur judendomens bibel, Gamla Testamentet.

Ni kanske tycker att det låter egendomligt, men situationen är i korthet följande:

Ahmed Rami (närradiostationens ansvarige utgivare) har i sina radioprogram analyserat sambandet mellan vissa texter i Gamla Testamentet och den politiska situationen i Palestina så som den är idag och har varit. Han har även i sina program informerat om den världsomfattande sionistiska rörelsen, dess makt över västerländska massmedia, vilket vi svenskar just nu genom denna rättegång på ett brutalt sätt får erfara, och dess kontroll över politik och finans. På grund av detta står Ahmed Rami nu inför rätta och riskerar att dömas till två års fängelse.

Och Ni skall veta att allt han har gjort är att säga sanningen. Han kämpar för yttrandefriheten, något som tidigare i år allmänt ansågs vara en självklar rättighet för Rushdie och hans blasfemiska bok.

Yttrandefriheten angår varje författare och journalist, men det verkar som om den inte går att tillämpa när man kommer in på ämnen som rör palestinakonflikten, dess orsaker och den långa historien bakom den!

Jag är själv journalist och anställd vid Sveriges Television sedan mer än 20 år. Jag anser, att det bör talas rent ut vad saken verkligen gäller beträffande Ramirättegången:

Ahmed Rami, med sin hängivna solidaritet med palestinierna, har "fräckheten" att våga bryta den oskrivna lagen att inte kritisera Israel och judendomen.

Birgitta Grenz

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.