HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

29

 

B ESANDER 1 aug 1987

 

Till Närradionämnden i Sthlm.
Box 16334,
103 26 STOCKHOLM

 

I Radio ISLAM, den 1 augusti 1987, klockan 11 - 11.30, förekom en del mycket allvarliga uttalanden mot bl a Judarnas verksamhet. Uttalanden som i klartext betecknade Judar (och sionister) som terrorister och Israel som en terroriststat, etc föreföll i så hög grad i strid mot gällande svenska lagar att programmet måste åtalas, och följaktligen den programansvarige.

Att hävda att Judarna - generellt - är rasister dvs även judarna i Sverige (Namnet Bonnier nämndes) är "hets mot folkgrupp".

I vårt rättsystem hävdas ju inte att Judar är rasister, alltså är uttalandet åtalbart. Sverige röstade i FN emot frågan om Sionismen som rasistisk organisation.

Detta program är det allvarligaste som till nu förekommit vad gäller brott mot gällande svenska lagrum.

Trots tidigare anmälningar mot Radio Islam syns inga hänsyn visas mot gällande svenska lagar, varför åtal må väckas för rättslig prövning av saken. (I programmet nämndes att tidigare anmälningar gjorts!)

Detta leder även till praxis framöver. Kan detta program godkännas och inte anses lagstridigt så har yttrandefriheten vidgats.

Oaktat ärendet så får programansvariga regler för tolkning av lag i bl a Närradiosändningar i framtiden.

Johanneshov 1987-08-O1

 

 

ALLIANSEN MOT RADIO ISALM

Det är inte bara mellan Israel och apartheid-regimen i Sydafrika som det finns en allians. Också här i Sverige så finns en allians mellan den sionistiska rasistiska maffian och de små rasistiska grupperingarna. Stefan Herrman grundare och f d ordförande för Sverige-partiet är sionist Det rasistiska närradioprogrammet "Hjallarhornet" som för en hetskampanj mot Islam och muslimerna fick 30 000 kronor i bidra från en judisk stiftelse. Börje Ensander redaktör för "Hjallarhornet" -- enligt egen utsago - har mycket intima och vänskapliga relationer med de judiska organisationerna här i Sverige.

En bland de första anmälningarna mot Radio Islam var (förutom de . judiska) just från Börje Ensander. Här publicerar jag en kopia av Ensanders anmälan som sändes till JK genom närradionämnden.

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.