HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

22

 

Artikel införd i Uppsala Nya Tidning den 25/4/1990
PLIKTEN ATT VITTNA

 

***

Apropå diskussionen om professor Bergmans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam, påpekar advokat Ian Axelsson att det är en medborgerlig plikt att vittna. En person får heller inte åsamkas skada eller olägenhet för att han vittnat inför domstol.

***

 

Vem som har rätt i den religionsvetenskapliga diskussionen med anledning av professor Jan Bergmans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam och som kommit till uttryck i en anmälan av Bergman till universitetets rektorsämbete saknarjag varje kompetens att yttra mig om och jag besparar gärna UNT:s läsare mina eventuella funderingar i ämnet. Jag vill peka på en sak som ter sig naturligt för en advokat att reflektera över och som - såvitt jag vet - inte berörts i debatten.

Det är en medborgerlig plikt att vittna. Det är domstolen som bestämmer om man skall vittna. Är man kallad som vittne är man under straffansvar skyldig att efter bästa förstånd besvara ställda frågor och lämna de uppgifter som begärs. Om detta innebär att en måhända osympatisk person gynnas i processen får man inte ta hänsyn till.

Mot vittnesplikten svarar ett särskilt starkt lagligt skydd för vittnen. Det är inte tillåtet att tillfoga någon lidande, skada eller ens olägenhet för att han vittnat vid domstol. En sådan gärning kan medföra åtal och dom för övergrepp i rättssak. Straffet är böter eller fångelse i högst två år. Lagstiftaren har sett det som angeläget att den som vittnar inför domstol inte ens skall drabbas av "förtretligheter" av olika slag för att han vittnat.

Därför ställer jag mig mycket betänksam till den anmälan mot professor Bergman som gjorts till rektorsämbetet. Anmälan säger nämligen uttryckligen att den endast inriktar sig på vad Bergman sagt i sitt vittnesmål. Det känns därför tryggt att veta att rektorsämbetet har juridisk kompetens av yppersta slag när nu denna ytterst grannlaga fråga skall behandlas.

Jan Axelsson

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.