HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

53

FRAMSTÅENDE SIONISTLEDARE HAR AVSLÖJAT
ATT SIONISTERNA DREV USA IN I FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
I UTBYTE MOT SIONISTISK ERÖVRING AV PALESTINA

 

Samuel Landman, som var sekreterare i världssionistiska Organisationen 1917-1922 avslöjar i en skrift, Great Britain, The Jews and Palestine (New Zionist Press, London 1936) hur Världssionistiska Organisationen 1916 ingick en hemlig överenskommelse med det brittiska krigskabinettet, som röjde väg för den s k Balfour-deklarationen i november året därpå. Enligt denna hemliga överenskommelse med sionisterna lovade Storbritannien att överlämna Palestina (som då ännu var en turkisk besittning) till sionisterna som vederlag fdr det tryck som sionisterna i USA skulle utöva ftir att driva in USA i det pågående första världskriget på Storbritanniens sida. Den brittiske sionistledaren Samuel Landman säger (s.4) i sin skrift:

"Det bästa och kanske enda sättet att förmå den amerikanske presidenten (Woodrow Wilson) att gå i krig var att försäkra sig om de sionistiska judarnas samarbete genom att lova dem Palestina och därmed värva sionistjudarnas dittills oanade resurser i Amerika och annorstädes för de allierade på grundval av ett kontrakt om motprestation, quid pro quo."

Enligt officiella amerikanska uppgifter (World Almanac) mobiliserade USA i samband med ftirsta världskriget 4. 735 miljoner amerikanska medborgare. 116 516 amerikaner dödades i strid och 204 002 sårades eller lemlästades.

 

OFFICIELL BRITTISK BEKRÄFTELSE AV DET

HEMLIGA SIONIST-BRITTISKA AVTALET

James A Malcolm, som av det brittiska krigskabinettet utsetts att underhandla med sionistledama 1916, uppger i sin redogörelse Otigins of The Balfour Declaration: Dr Weizmann's Contribution, (London 1944):

"Man kan vinna judarnas sympati överallt mea bara genom att erbjuda dem Palestina ... Lord Alfred Milner (den nytillträdde brittiske krigsministern) var intresserad av att höra om den judiska nationaliströrelsen (sionismen) men han kunde inte se några möjligheter att lova judarna Palestina. Jag svarade att det var enda sättet att nå önskat resultat (att få in USA i kriget) och jag nämnde att en av president Wilsons intimaste vänner var Louis Brandeis, presidenten i USA:s Högsta Domstol, som var en hängiven sionist."

Därefter sammanfattar lames A Malcoim de segdragna förhandlingama mellan sionistledama och det brittiska ktigskabinettet:

"Samtalen resulterade i ett allmänt samförstånd, som jag kallade 'gentlemen's agreement': sionisterna skulle aktivt arbeta för judisk sympati för de allierade, särskilt i USA, och få till stånd en proallierad opinion i landet (USA). Som ersättning skulle det brittiska kabinettet hjälpa judarna att vinna Palestina."

Den brittiske historikern och parlamentsledamoten Sir Francis Neilson säger i sin klassiska bok om Första världskriget, The Makers of The War:

"I Ametika sökte presidenten Woodrow Wilson förtvivlat Dnna en förevändning att gå i krig. Han fann den slutligen i en historia om 'sänkningen' av Sussex mitt i (engelska) Kanalen. Några hade hittat på skepparhistorien att alla amerikanska liv hade gått till spillo. Med denna föreväadning begav han sig till Kongressen för att förklara krig. Senare fann flottan att Sussex inte hade sänkts och inga amerikanska liv hade gått till spillo."

Den sionistiska makten i USA med sionistiska påtryckningar att driva USA in i det redan pågående Första världskriget har beskrivits ingående av James A Malcolm i The New Judaea, Världssionistiska Organisationens officiella publikation i London. I utgåvan oktober-november 1944 säger Malcolm:

"'Gentlemen's agreement' mellan sionistledarna och (det brittiska) krigskabinettet, som jag anförtroddes att få till ståud, utgjorde grundvalen för samarbetet. Inom några månader nåddes utmärkta resultat trots otaliga bakslag i kriget."

Samuel Landman säger i sin tidigare omnämnda skrift, Great Britain, The Jews and Palestine, (London 1936, s.6):

"Det förhållandet att det var judisk hjälp som förde USA in i kriget på de allierades sida mot Tyskland har sedan gnagt i tyaka - speciellt nazistiska - sianen och har i hög grad bidraget till att antisemitismen spelar en så dominerande roll i det nazistiska programmet."

Den judiska tidningen Jewish Daily Bulletin i New York av den 30 oktober 1934 återgav ett judiskt telegrammeddelande från Berlin där det hette:

"Det nya Tyskland eftersträvar att fullständigt omintetgöra allt judiskt inflytande, eftersom det var judar som förmådde USA att gå in i (första) världskriget för att påtvinga Tyskland nederlag och senaste förorsaka en katastrofal inflation i Tyskland, förklarade Rickard Kunze, en ledande nazistisk parlamentsledamot vid ett massmöte i (den tyska staden) Magdeburg i går."

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.