HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

47

 OCKUPANTER SOM KÄNNER SIG OCKUPERADE
Israelerna lider av gränslöshet!

 

Jag blev åtalad (aktb 10, p 7) för att ha citerat DN: "Den som vill väcka misstankar och skräck hos israelerna har en långt tacksammare uppgift än den som försöker lugna och vädja till förnuftstänkande." Och för att ha kommenterat detta: "Och hur detta har sitt ursprung i tron på en hämnande Gud. De som tror - på denna gud - odlar paranoida drag, blir skräckens och ångestens fångar." I den åtalade texten talas om masspsykos hos israeler, att man odlar paranoida drag. Jag vill se orsaken i religionen i gudsbilden inte i själva människorna som människor. Och det är inte alls ovanligt att sådana slutsatser förekommer hos judarna själva psykiatriskt eller psykologiskt formulerade som avser "judarna" generellt. En artikel som var införd i Göteborgsposten den 6 juli 1989 av Anita Goldmann, själv aktiv sionistisk judinna. Hon är författare. Artikelns rubrik i GP är "Israelerna lider av gränslöshet". Lägg märke här till generaliseringen! I ingressen står det så här: "Det som skiljer israelerna som ockupanter från historiens övriga kolonialister är att israelerna inte ser sig själva som ockupanter utan som ockuperade. När vi uppträder som klassiska kolonialister och någon utifrån påpekar detta för oss, känner vi oss förföljda och antastade. Då måste vi försvara oss, d v s attackera, säger - den israeliske - psykoanalytikern Yehuakim Stein." I inledningen står det så här: "Psykiatrikern och psykoanalytikern Yehuakim Stein är en av en växande grupp inom sitt yrkesområde som på sistone tagit den psykiska pulsen på sitt land (Israel), och funnit att patienten lider av grava störningar. Vid en konferens för palestinska och israeliska socialarbetare och psykologer nyligen, menade psykiatrikern Rohana Merton att israelerna, som grupp utvecklat sig i regressiv infantil riktning, sedan ockupationen började 1967. Såväl Stein som Merton talar om israelernas gränslöshet, vilket som bekant är en integrerad del av det barnsliga psyket som har svårt att skilja mellan sig själv och omvärlden. Stein talar i konkreta geografiska termer. Merton menar att den israeliska gränslösheten är ett tecken på att en kollektiv regression inträtt. När den mogna människans jagkänsla ersätts av barnets gränslöshet får detta direkta politiska konsekvenser. Den som inte har gränser saknar ett jag och den som saknar ett jag är hela tiden beroende av att någon utifrån skall definiera honom och rättfärdiga hans existens. Det är en form av grundläggande brist på självkänsla och själständighet. En yttre fiende är en stor hjälp i sådana fall. Det finns inget mer främmande än en fiende. Med ett sådant patologiskt behov av en fiende är det svårt att förhålla sig till honom på ett rationellt vis." Och litet längre fram i artikeln så står det så här: "Det är inte en tillfällighet, tror Stein, att just Massada-myten fått en så central ställning i det moderna israeliska medvetandet. Massada är det artificiellt skapade berget, mitt i öknen, där de sista israelitiska rebellerna höll ut mot romarna, tills de insåg att slaget var förlorat och begick kollektivt självmord. Varje år invigs [ännu idag] nya rekryter till den israeliska armén vid Massada, där de svär att Massada inte åter skall falla. Massada är berättelsen [en saga] om hur man trycks in i ett hörn, ett ensamt berg, en fästning, ett gömställe för de förföljda. Betonandet av Massada-myten, kallad den viktigaste händelsen i judarnas historia, av samtidens mest berömde fältherre, Moshe Dayan, visar i själva verket på hur stor rädslan är för att Massada åter skall bli verklighet. Israelerna påminner i själva verket om Herodes, som skapade väldiga byggnadsverk och fästningar här i landet, men som var paranoid och förföljde alla vid minsta misstanke." Så här byggs alltså mot det palestinska folket en viss folkmordspolitik grundad på myter, mytomani och paranoia!

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.