HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

44

 

"Kärleken till Israel förenar"!

En judisk församlingsledares bekännelse om att vara jude.

 

Hans W Levy är jude, född i Tyskland och begav sig under andra världskriget (1940) till Sverige, där han blev svensk medborgare och sedan en tid är ordförande för den judiska församlingen i Göteborg (med 1 800 personer). I Svenska Dagbladet söndagen den 22 juli 1990 (på den sida i tidningen som upptas av religiösa betraktelser) intervjuas denne Levy under rubriken Kärleken till Israel Förenar. Juden Levy fram-håller också att alla judar utan undantag förenas i "kärlek till Israel". Med denna visshet synes det uppenbart att den judiske församlingsledaren i Göteborg, Hans W Levy vet vad som rör sig i alla judars sinnen och hjärtan. Därmed torde han vara en representativ jude, och det kan därför vara av intresse att få veta vad han tillkännager utöver alla judars kärlek till Israel.

På frågan vem som är jude - detta är en fråga som många judar och även gojer (icke-judar) lär ha grubblat över i århund-raden, kanske årtusenden - svarar Levy:

- Det är lätt. Jude är var och en som är född av judisk mor.

Detta är inget originellt, det är samma krav som Israel ställer för att en jude skall - automatiskt - accepteras som medborgare i den judiska staten. Det är en rasistisk eller åtminstone halvrasistisk bekännelse; en person med en judisk far och en icke-judisk mor accepteras inte som jude utan stöts ut från de judiska församlingarna (i Sverige liksom i andra länder) och kan inte få medborgarskap i Israel.

Leyv framhåller att alla judar utgör ett särskilt folk och en nation, förbundna till Israel. Svenskt medborgarskap gör därför inte en jude - en äkta jude med en judisk mor -till svensk; han eller hon förblir jude (även om han eller hon kallar sig svensk, när det passar honom eller henne). Att det här verkligen är fråga om en ultranationalistisk rasism blir tydligare om man säger: - Svensk är endast den som har en svensk mor. Om detta skulle gälla - i analogi med vem som är jude - kunde inga invandrare och heller inga svenskar med en utländsk mor bli svenskar; de skulle stötas ut ur den svenska gemenskapen, och något svenskt medborgarskap skulle de inte kunna få, lika litet som icke-judar vid ankomsten till Israel kan få israeliskt med-borgarskap.

Låt oss nämna ännu ett exempel för att klargöra att definitionen av jude är rasistisk. Om man säger: kristen kan endast den person vara som har en kristen mor. Eller: muslim kan endast den person vara som har en muslim till mor. Var och en inser att detta skulle vara detsamma som att kristendomen och islam vore nationalistiska eller rasistiska religioner, vilket alla vet inte är fallet. Judendomen däremot skiljer sig från alla högre religioner genom att inte vara universell och giltig för alla folk, utan den hör samman med endast ett folk, judarna.

Om judarna och judendomen (den judiska s k religionen) säger Hans W Levy:

- Egentligen har varje jude sin egen religion: å ena sidan de judar som efterlever toran, den judiska lagen (dvs Mose-böckernas stadgar och budord framförda av Israels gud Jahve i hans profet Mose mun), med minutiös noggrannhet och till punkt och pricka följer sabbatsbudet (fast Toran innehåller mycket mer än bara sabbatsbudet), å andra sidan de judar som säger sig vara ateister (varvid Levy glömmer de många judar som exempelvis övergått - rent nominellt - till kristen-domen, men likväl räknas av judar - i bl a Israel - som judar; konsthistorikern Berenson, brittiske premiärministern Disraeli, poeten Heine, filosofen Husser, komponisten Mahler liksom tidigare komponisten Mendelsohn och den nuvarande katolske ärkebiskopen i Paris Lustiger, bara för att nämna några prominenta "kristna" judar).

Notera att Levy hävdar att ateister, bara de har en judisk mor, är inte bara judar utan även "religiösa judar". Att vara ateist är, rent definitionsmässigt, att vara Gudsförnekare och att ta avstånd personligen från all religion. En ateist kan inte vara kristen eller muslim, det vore en självmot-sägelse, en absurditet. Men när det gäller judar så har ateister, gudsförnekare, "sin egen religion", enligt denne judiske representant Leyv. Av detta kan man inte gärna dra någon annan slutsats (enligt sedvanlig logik) än att judar står över sedvanliga begrepp: Är en jude icke-religiös, så betyder detta inte (enligt judisk logik) att han inte är religiös, utan det betyder att han har "sin egen religion".

Hur kan juden Levy hävda något så uppenbart orimligt som att en ateistisk jude har "sin egen religion", alltså en obefintlig och rent privat religion som likväl accepteras som tillhörande judendomen? Förklaringen till detta skenbara mysterium är mycket enkel: judendomen är ingen verklig religion, det är en till religion kamouflerad judisk nationalism, grundad på rasistiska lagar och föreskrifter om att judar inte får beblanda sig med andra folk [se 5 Mos. 7: 1-3, Esra 9: 12; 10: 2-3, 10-12; Nehemja 13: 3, 25, 30-31). Den judiska församlingen är bara till namnet en religiös församling, vilket är lämpligt för att komma i åtnjutande av den integritet och vördnad som brukar tillkomma religiösa församlingar; i realiteten är den en nationaljudisk församling med lojalitet till alla judar och "kärlek till Israel".

Kort sagt: judar är religiösa när det passar dem och icke-religiösa men ändå både judar och religiösa på sitt sätt. Visst är detta ett bedrägeri eller illusionstrick, men precis som trollkarlen på en cirkus eller variet när han ur sin tomma hatt plockar fram granna sidendukar eller vita kaniner, så är det ett effektfullt nummer, och juden - liksom trollkarlen - får sina applåder av åskådarna som inte upptäcker de flinka tricken som fört dem bakom ljuset. Att trixa med ord, att med flink tunga och allsköns verbala konster vända ut och in på begrepp och efter behag göra våld på logiken för att med några dräpande fraser fa sista ordet i hetsiga debatter. Det är judisk tradition från århund-radens trägna talmudstudier, vilket Levy åtminstone indirekt erkänner, när han säger att "de judiska barnen alltid ifråga-sätter och avbryter föräldrarna" och att "där två judar möts finns tre åsikter".

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.