HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

31

 

VARFÖR HYLLA RUSHDIE OCH FÄLLA RAMI?

(Anmälan från Svensk-Islamiska förbundet till Justitiekanslern) (avskrift)

 

SVENSK-ISLAMISKA FÖRBUNDET
Stockholm 18/O8/89

 

Till JUSTITIEKANSLERN
Box 2308, 103 17 Stockholm

 

ANMÄLAN mot boken "Satans Verserna" av Salman Rushdie. Bonniers Förlag. Stockholm 1989. för hets och missaktning av folkgrupp.

Ni har väckt åtal (JKs beslut 10-04-89) mot Ahmed Rami, författaren till boken "Vad är Israel?", efter anmälan från den judiska församlingen i Göteborg. Med Ert beslut om förundersökning (07-03-89) gav Ni, i förväg, Ert stöd till den judiska församlingen genom att hävda i beslutet att: "jag delar den i anmälningen uttalade uppfattningen att det i boken förekommer avsnitt som uttrycker missaktning för den judiska folkgruppen."

Chefsåklagare Bondestam har uttalat sig - före förundersökningen och rättegången - att han kommer att yrka fängelsestraff mot författaren Rami.

Ingen av de som har hyllat Rushdies yttrandefrihet har hittills ansett att denna yttrandefrihet gäller även Rami.

Skillnaden mellan Rushdies och Ramis bok är att Rami kritiserar Judendomen, så som den utövas mot muslimerna och kristna i Palestina, medan Rushdie förtalar Islam och muslimerna. Kritik mot judendomen kallas hets. Hets mot muslimerna kritik!

Rasism, hat och missaktning är godkänd, uppskattad och skyddas av "yttrandefrihet" när det riktas mot Islam och muslimerna.

Judendomens legitimering av rasismen, ockupationen och folkmord, skyddas från all radikal kritik genom JKs tolkningar av vissa gamla lagar som inte hade som syfte att försvara Israels politik och ideologi från kritik.

Muslimen Ahmed Rami har i sin bok "Vad är Israel?" beskrivit judendomen enbart med utgångspunkt från autentiska och relevanta citat från den judiska Bibeln (Gamla Testamentet) och inte från några fria fantasier i ett persiflage, som fallet är med Rushdies roman "Satans Verserna". Svensk-islamiska förbundet är mån om yttrandefriheten som gäller alla människor och om alla ämnen utan tabu. Om det finns vissa gränser så skall dessa gälla för alla och om alla ämnen.

Rushdies bok har väckt djup anstöt hos miljoner muslimer, över hela världen, också i Sverige och bland våra medlemmar. Men det mest sårande är den rasistiska diskrimineringen som muslimerna utsätts för.

Att muslimer drabbas av den vilda rasismen är en sak. Men att rasismen och diskrimineringen institutionaliseras och "legaliseras" genom JKs rasism, det är allvarligt.

Är det den israeliska och sydafrikanska modellen av den selektivt rasistiska "demokratin" som börjar tillämpas i Sverige också mot oss muslimer.

Svensk-islamiska förbundet vill gärna veta - och därvidlag är det av stort allmänt principiellt intresse för yttrandefriheten och dess gränser -varför en sakligt underbyggd kritik - från en islamisk synvinkel - av judendomen, föranleder åtal, medan ett hånfullt persiflage mot Islam som Rushdies Satans Verserna hyllas i Sverige.

Vi anmäler, därför, denna Rushdies bok till JK för granskning, enligt lagen om förbud mot missaktning och hets mot folkgrupp. Detta i belysning av JKs åtal mot Ramis bok och kriterierna som har använts för att väcka detta åtal.

 

Med vänlig hälsning

SVENSK-ISLAMISKA FÖRBUNDET

Ahmed Rami, ordf.

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.