HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

52

JUDISK FINANSMAKT
i Nordamerikanska inbördeskriget

 

Balfourdeklarationen (där Storbritannien "lovade" Palestina till judarna) adresserades till Rotschild från huset Rotschild som startade sin dynasti med bordellverksamhet i Frankfurt och sedan gjorde stora vinster på skumma affärer och spekula-tioner. Vad är Rotschildarna?

***

"Det nordamerikanska inbördeskriget planerades i London år 1857 - fyra år innan striderna utbröt. Vissa bankirer träffa-de en överenskommelse att Paris-grenen av en grupp skulle understödja och finansiera sydstaterna, och den brittiska grenen av samma grupp på motsvarande sätt understödja och finansiera nordstaterna. Bakom båda dessa grupper stod huset Rothschild. 1 norr representerades den av en jude, i historien känd som 'August Belmont', som i själva verket hette August Schönberg, en från Tyskland invandrad jude i Amerika. I söder representerades gruppen av dennes farbror, senator John Slidell för delstaten Louisiana; han var New York-bo och jude på faderns sida. Slidells ekonomiska partner var en viss Judah Benjamin, en annan jude och nära personlig vän till Storbritanniens judiske premiärminister Disraeli. Judah Benjamin blev under det nordamerikanska inbördeskriget konfederationens sekreterare i sydstaterna. Enligt den judiska Jewish Encyclopedia (volym III, sid. 30) "omtalas allmänt Benjamin som konfederationens samordnande hjärna", fast tillfogar att "särskilt under hans avlönade tjänst under kriget, var han synnerligen impopulär".

"Både Benjamin och Slidell var Rotschilds agenter och erhöll Rothschild-gruppens fonderade penningmedel för sydstaterna under inbördeskriget via d'Erlander-bankerna", enligt forskningsavdelningens tidskrift The Counciler, 5-25 oktober 1973 (volym 10, No. 15).

Det nordamerikanska inbördeskrigets syfte - i finansiären Rotschilds ögon - var inte alls slaveriets vara eller icke-vara, som det framställdes i krigspropagandan och i senare historie-tolkningar, utan det verkliga syftet var att genom detta inbördeskrig få både nord- och sydstatssidan så ekonomiskt skuldsatta att det därmed skulle bli möjligt att utnyttja det desperata nödläget för att få båda sidor att acceptera samma penningsystem som huset Rotschild redan hade infört i England och på den europeiska kontinenten. En "nationalbank" - eller "riksbank" - skulle införas även i USA, och alla löpande pengar skulle där insamlas som dellikvider till "den nationella skulden", garanterad genom skatteuttag från hela USA:s befolkning - därmed skulle hela den amerikanska produk-tionen - och hela det amerikanska folket - stå i penningbero-ende till det internationella bankhuset Rotschild och med det förbundna banker.

Allt detta redovisas ingående i bl a Gertrude Coogans bok The Historical Facts, Our Untaught History, sid. 174-184. Man kan även hänvisa till Bismarcks anmärkning till Conrad Siem, återgiven i tidningen La Vieille France, Nr 276, mars 1921, som citeras i Francis Neilsons bok The Makers of War, Appleton, Wisconsin, USA, 1950, sid. 53 f. Neilson, som var parlamentsledamot, var en framstående samtidshistoriker.

Det är intressant att notera, att nordstaternas ledare, president Abraham Lincoln, genomskådade Rotschildarnas skumma spel. Han insåg att Europas judiska bankirer var Amerikas verkliga fiender, inte de revolterande sydstaterna och "slavbaronerna". Deras manipuleranden och trixanden fyllde honom med den djupaste oro - och här kan hänvisas till Francis Neilsons tidigare omnämnda bok liksom till John R. Elson: Lightening Over The Treawre Building (Meador, Boston 1941, sid. 78 liksom till Gertrude M. Cogans bok, sid. 215 och sid. 322.

Enligt många forskare finns det överväldigande bevis på att Lincolns mördare, John Wilkes Booth, inte var någon ensam galning eller fanatiker, utan, som hans moder sade, "han var ett redskap för män högre upp", en bricka i ett konspirationsled som ledde till den tidigare nämnde Judah Benjamin och vidare till Rothschildarna i London och Paris Lincoln måste undanröjas för att Rotschildarna skulle få det totala ekonomiska greppet om USA genom införandet av en amerikansk riksbank, vilket skedde först 1913 genom den judiske bankiren Paul Warburg, när Federal Reserve Bank infördes i USA ...

Beträffande Rotschildarnas enorma ekonomiska makt redan under 1800-talets förra hälft kan man hänvisa bl a till följande judiska källa, nämligen till Moses Margoliuth, som i sin bok The History of the Jews in Great Britain (London 1951, volym II , sid. 161) säger:

"Namnet Rotschild blev alltså allestädes närvarande, och man anmärkte med all rätt att huset Rotschild hade spridits som ett nätverk över hela nationen, och det är inte förvånande att dess operationer på penningmarknaden var ständigt kännbar för varje regering i Europas alla stater."

Kapitalismen eller penningmakten var det redskap som under demokratins täckmantel skulle tillförsäkra judarna makten. Det bör tillfogas, att den stormrika judiska bankir-familjen Rotschild sedan mitten av 1800-talet även har haft medlemmar som varit aktivt politiskt verksamma både i England och Frankrike liksom i Österrike och Tyskland - under 1900-talet ofta som aktiva sionister. Vad gäller Balfourdeklarationen 1917, så skedde den i form av ett brev från dåvarande brittiske utrikesministern Lord Balfour till Lord Rotschild, i vilket den brittiske utrikesministern lovade Palestina som ett nationalhem för världens judar (fast med det förbehållet att landets ursprungliga invånare, palestinier-nas rättigheter inte skulle kränkas). Lord Rotschild agerade här alltså som världssionismens representant.

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.