HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

56

 

SVENSK- ISLAMISKA FÖRBUNDET Stockholm 24/08/89

 

Till/

STATSMINISTER INGVAR CARLSSON

Kanslihuset, Stockholm

 

Käre statsminister Ingvar Carlsson!

Som ordförande i Svensk-Islamiska Förbundet anhåller jag om ett kort samman- träffande personligen med Dig för att framföra den oro som vi muslimer i Sverige känner inför de starka internationella påtryckningar på den svenska regeringen liksom på riksdagen och de två ledande borgerliga oppositionspartierna från den i Stockholm nu kongressande judiska organisationen B'nai B'rith med dess fräcke världspresident Seymour Reich i spetsen, som emottagits (som en officiell statsman) av utrikesminister Sten Andersson, riksdagens vice talman Ingegerd Troedsson, moderatledaren Carl Bildt och folkpartiets ledare Bengt Westerberg, samt av representanter från näringslivet!!

Här söker en privat judisk frimurerivärldsorganisation (som, utom fräcka imperialistiska anspråk byggda på gammaltestamentliga sagor, inget har att göta med Palestina) söker påverka Sveriges inställning i den tragiska palestinakontlikten till den judiska ockupationsmakten Israels favör, och enligt intervjun på måndagen den 21 augusti i Svenska Dagbladet och samma dag i Riksradions Eko-sändningar har denne judiske världspresident, hemmahörande i USA, uttalat sig förklenande om den svenska regeringens lovvärda fredssträvanden genom att fräckt säga att svenska regeringen är "naiv"! Och, emot detta, möter det svenska etablissemanget dessa fräcka sionistiska missaktningar med vördnadsfulla högaktningar!

Låt mig avslutningsvis här säga, att vi muslimer - vi är bortåt 100 000 här i Sverige - är allvarligt bekymrade över hur Israel mot oss muslimer och kristna i palestinafrågan mobiliserar mäktiga judiska organisationer med förgreningar i olika länder i en världssionistisk offensiv till stöd för Israels grymma ockupationspolitik.

Till stöd för våra kristna och muslimska ockuperade, förtryckta och fördrivna bröder i Palestina, är palestinafrågan en islamisk och en kristen sak. I denna tragiska palestinakonflikten finns inte enbart den kolonialistiska judiska parten. Det finns även den förtryckta islamiska parten.

Vänliga hälsningar

Ahmed Rami

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.