HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

34

 

WIESENTHALS HETS TILL FOLKMORD

 

Den 23 januari 1970 publicerade Salzburger Volksblatt under rubriken "Krossa Österrike" följande berättelse:

- Simon Wiesenthal höll, den 18 november 1969 i en judisk studentklubb i Zürich, ett föredrag med rubriken "Förföljelse av naziförbrytare". Han inledde sitt tal med att citera Clausewitz genom att säga följande: "Gårdagens fiende kommer också att vara dagens och morgondagens fiende om man inte outtröttligt förintar dem. Man har oriktigt sagt att de gamla nazisterna och fascisterna är döda. I verkligheten existerar de ännu och är dagens fiender och förbrytare. Man kan och måste göra klart för sig att de ännu lever!"

Wiesenthal sade i sitt föredrag också bl a följande: "Morgondagens mördare föds idag. Och det gäller att redan idag utrota dessa framtidens potentiella mördare." Han sade även att den judiska storfinansen, speciellt i USA, och framför allt den, sedan ett århundrade tillbaka okrönta kungen bland judarna, finansfamiljen Rothschilds kapitalmakt skulle sättas in i avsikt att ekonomiskt eliminera varje stat och folkgrupp som hos sig kunde misstänkas ha s k "naziförbrytare".

"Det gäller", skrek Wiesenthal på mötet i Zürich, "att en gång för alla förinta potentiella fiender i dess linda, ja t o m på embryo-stadiet."

Två frågor bör i detta sammanhang ställas:

1. Varför anklagar inte Österrike Wiesenthal för hets till folkmord och utrotning av 500 000 österrikiska medborgare, deras barn och ännu ofödda barn?

2. Varför tiger den österrikiska pressen som annars skriker högt varje gång någon folkgrupp i världen utsätts för liknande hot?

 

"Affärsmän bör inte leda mänskligheten"
Adam Smith

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.