HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

51

VAD ÄR ROTHSCHILDS MAKT?

 

I Kanada så är motsvarande till Sveriges lag om hets mot folkgrupp, en lag som används mot revisionisterna och som innebär förbud att sprida falska nyheter.

Den grymma ironin är att sådana lagar tillkom, inte bara i Kanada, utan även i England, USA och andra västländer för att förhindra judiska kapitalister att svindla åt sig jätteförmögenheter genom att sprida uppgifter som de vet är falska. Ett mycket känt exempel är: när juden Nathan Rothschild i London, efter slaget vid Waterloo, spred ut ryktet att Napoleon hade vunnit slaget. Men Nathan Rothschild visste redan att det var Wellington som vunnit slaget. Han hade fått nyheten med en brevduva från Belgien. Detta falska rykte förorsakade naturligtvis panik och kursen på alla aktier sjönk katastrofalt. Nathan Rothschild kunde köpa dessa aktier för en spottstyver. På samma sätt förorsakade judiska kapitalister den katastrof i världens ekonomiska historia som brukar kallas "depressionen". Det finns otaliga andra exempel på den judiska storfinansens svindlerier, men det har jag inte plats för här.

Släkten Rothschilds fabulösa rikedom och finansmakt i Europa under 1800-talet - och än i denna dag - är legendarisk. Redan i början av 1800-talet sände Amschel Mayer Rothschild i Frankfurt sina söner till olika viktiga europeiska huvudstäder - Paris, London, Wien och Neapel - där de snart etablerade sig som bankirer och ytterst skickliga och skrupelfria affärs-män och som utnyttjade sina ofantliga rikedomar till att utöva politisk makt, dels genom att bygga upp ett skickligt och vältrimmat informationsnät, dels genom att gripa in och finansiera ekonomiskt svaga regimer, självfallet mot betryggande säkerheter.

Redan för drygt hundra år sedan engagerade sig den brittiska grenen av familjen Rothschild för Mellanösternfrågan som var av vital betydelse för det dåtida brittiska imperiet som knutpunkt i förbindelserna med de brittiska besittningarna "öster om Suez", ända bort till (dåvarande brittiska) Indien och Burma.

Tanken på ett judiskt behärskat Palestina föresvävade tydligen tidigt Rothschildarna i London. I en senare biografi över familjen Rothschilds historia säger bokens författare ` Derek Wilson:

"Ingen krönika över familjen Rothschild är komplett som bara beskriver deras ekonomiska makt och glittrande livsstil men förbigår deras bindning vid sitt oroande och bekymmersamma judiska arv. Ingenting vittnar vältaligare om denna bindning än deras engagemang för sionismen"

Rothschildarna understödde redan under senare hälften av 1800-talet judisk massinvandring till Palestina (som då lydde under Turkiet). De tidiga sionistiska judarna, som "ignorerade" själva existensen av palestinierna, anlände till Palestina och upptäckte att Palestina faktiskt var bebott av det palestinska folket som började oroa sig för denna judiska invasion.

"Mött av alla dessa svårigheter överlevde den palestinske juden, om han nu alls gjorde det, enbart tack vare ständiga subsidier från den borgerlige juden i det bekväma Väster-landet", säger Derek Wilson.

Med sionismens starka framväxt i början av 1900-talet och med första världskriget, då Storbritannien och Frankrike kom i krig mot Turkiet blev den adlade Lord Rothschild en hängiven sionist och fick stöd av de ledande brittiska politikerna Arthur Balfour och Lloyd George på bildandet av "ett judisk nationalhem i Palestina" (som britterna hade för avsikt att frånta Turkiet efter en seger över detta land i det pågående första världskriget). Man måste komma ihåg att Lord Rothschild med säte i överhuset och med sin enorma förmögenhet som bl a satsats på judisk kolonisation i Palestina uppfattades som den judiska världens profane ledare.

Detta är bakgrunden till den s k Balfourdeklarationen i november 1917. Efter ivriga påstötningar från Lord Roth-schild erhöll till sist denne ett förtroligt brev från den brittiske utrikesministern Balfour av följande lydelse den 2 november 1917:

 

Käre Lord Rothschild,

På Hans Majestäts vägnar är det mig ett stort nöje att förmed-la Följande sympatiförklarig i fråga om de judisk-sionistiska strävandena som har framlagts och godkänts av kabinettet.

Hans Majestäts regering ser med välvilja på ansträngningarna att upprätta ett nationalhem för det judiska folket i Palestina och skall stödja dessa strävanden, varvid ingenting får göras som kan kränka de icke-judiska gruppernas intressen i Palestina eller de rättigheter och den politiska status vilka judar åtnjuter i något annat land.

Jag är tacksam om Ni vill bringa denna deklaration till det sionistiska förbundets kännedom.

Er tillgivne

Arthur James Balfour

 

Här bör man - i denna Balfourdeklaration - notera att:

Den brittiska regeringen utlovar ett land, Palestina, som det inte har vare sig förfoganderätt över eller folkrättslig legitimering att tala för till all världens judar som "ett judiskt nationalhem". Storbritannien handlade här som en självsvåldig imperialistisk makt. Men sionisterna handlade ännu mer svekfullt, när dessa med utropandet av staten Israel 1948 och massfördrivningen av palestinierna just kränkte "de icke judiska gruppernas intressen".

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.