HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

36

 

Stockholm 22-12-89

 

Till
Svea Hovrätt
Box 2290
103 17 Stockholm

 

1. Anhållan om att få föra egen talan och att entlediga den nuvarande offentlige försvararen från sitt uppdrag.

2.(Bilagal): Komplettering till vadeinlaga: talan mot Stockholms Tingsrätts åttonde avdelnings politiska dom den 14 november 1989, nr DBl5, mål nr B 8-4-89.

3.(Bilaga 2): Granskning av professor Weibulls vittnesmål.

 

Trots att den politiska rättegången och domen mot mig frikände hela min bok "Vad är Israel?" och fällde enbart 18 åtalspunkter av 64 så fick jag ändå 6 månaders fångelse enbart för mina politiska åsikter. Ändå yrkar åklagaren i sitt överklagande på straffskärpning! Det synes inte råda minsta tvivel om att processen och domen mot Radio Islam var politisk. Även processens utformning och domskälen bekräftar detta. Vidare bör noteras att under pågående process har åklagaren haft direkta överläggningar med från staten Israel utsänd representant och med fleta ledande sionistiska aktivister och representanter för det sionistiska etablissemanget i Sverige som ständigt var närvarande under förhandlingarna. Det bör tilläggas att i juryn fanns endast företrädare för de politiska partier som offentligt deklarerat sitt stöd och sin solidaritet till staten Israel och att domarna själva i en sådan laddad politisk fråga säkerligen har sina sympatier utformade av den rådande stämningen i den allmänna opinionen.

Beträffande domen bör observeras att trots försvarets juridiskt mycket omfattande plädering har denna så gott som helt negligerats i domsmotiveringen. Ur försvarets synpunkt visade det sig vara helt gagnlöst att söka bemöta åtalet med juridisk expertis. Och detta är förklarligt, då domen grundats på en politisk bedömning, inte på en saklig juridisk bedömning.

Även de i domskälen framförda redovisningarna ger otvetydiga bevis på domens politiska karaktär.

Och eftersom rättegången och domsmotiveringarna i den av Stockholms Tingsrätt fållande domen mot mig är av rent politisk innebörd och en ren modem häxprocess, anser jag mig intet ha att vinna med juridiska argument utan far därför föra mitt försvar själv inför rättegången mot mig vid Svea Hovrätt för att bemöta de sionistiska politiska argumenten med politiska argument. Därför anser jag mig inte i behov av juridiskt biträde och anser mig själv i stånd att kunna driva mitt eget försvar. Jag anhåller därför att Hovrätten må entlediga advokat Ingemar Folke från förordnandet att vara min offentliga försvarare.

 

Ahmed Rami

- Bifogade bilaga 1 bilaga 2.

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.