HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

54

B'NAI B'RITH OCH DESS ADL
Stora och privilegierade judiska organisationer för spionage och sionistisk propaganda

 

Den judiska rasismens högkvarter för spionage och propaganda är den judiska frimurarorden B'nai B'rith och dess därtill anslutna judiska organisation Anti-Defamation League som är verksamma med lokala organisationer över hela USA och i alla länder med en judisk befolkning och skyddade av alla västerländska regeringar. I augus6 1989 höll t ex B'nai B'rith en veckolång kongress i Stockholm - i Stockholms stadshus.

När Anti-Defamation League 1963 firade sitt 50-årsjubileum kunde denna judiska propagandaorganisation med stolthet framhålla att dess högkvarter i New York hade regionala kontor i trettio amerikanska städer och förfogade över en stab på 150 heltidsanställda advokater, socialvetare, pedagoger och reklam- och PR-specialister. Dess budget enbart år 1960 uppgick till 3 940 miljoner dollar. (Thomas B Morgan: "The Fight against Prejudice", Look Magazine, juni 4, 1963.)

Trots att ADL är befriat från skatt, spelar denna judiska organisation en synnerligen betydande politisk roll och tillägnar sig ofta polisens befogenheter. Den regionale ADL-direktören i staden New Orleans svarar för huvudparten av de pengar som FBI (den federala polisen i USA) använder för sina agenter som har till uppgift att uppspåra och gripa föregivna sabotörer mot synagogor i delstaten Mississippi. En ung kvinnlig skollärare sköts till döds när hon anhölls av polisen (FBI) som misstänkt för att spränga en synagoga i luften, men ADL kunde undslippa varje undersökning av fallet trots att så alltid är rutinen för varje enskild och varje organisation som är involverad i attentat eller mord. (Los Angeles Times, februari 13, 1970)

B'nai B'rith grundades 1843 och hade 1966 inalles 205 000 manliga medlemmar i 1 350 loger i 43 länder och 130 000 kvinnliga medlemmar i 600 avdelningar. (Edward Grusd: B'nai B'rith, Appleton-Century, New York, 1966, s.283 och s. 286) Den agerar som en stark lobby för Israel och andrajudiska intressen trots, att den aldrig registrerats som agentur för en främmande makts regering. (New York Times, maj 28, 1970, s. 21)

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.