HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

46

 

"Varje jude
är en representant för Israel"
enligt Frankrikes överrabbin

 

***

 

"Varje fransk jude är en representant för Israel", förklarade Frankrikes överrabbin Joseph Sitruk i Jerusalem, vilket har meddelats måndag den 9 juli 1990 i den israeliska radion. I samband med uppförandet av Huset för Frankrikes judenhet på söndagen vände sig hr Sitruk till premiärminister Yitzhak Shamir och förklarade dessutom: "Var förvissad om att varje jude i Frankrike är en försvarare av vad ni försvarar", och han tillade: "Ingenting skall kunna förstöra detta förbund (mellan Israel och judenheten i Frankrike), inte ens våra belackare och fiender." - (AFP, den franska nyhetsbyrån)

Innebörden av detta officiella uttalande av Frankrikes överrabbin - judendomen och den mest aggressiva världssionismen med Israel som centrum hä samman.

Frankrikes 750 OOO judar med franskt medborgarskap är alltså Israels agenter; de är inte lojala med Frankrike utan med en främmande makt som därtill befinner sig i krigstillstånd med de arabisk-muslimska länderna som Frankrike har traditionellt nära förbindelser med!

Och ingen höjer ens på ögonbrynen och tycker att saken är, milt talat, anmärkningsvärd; i den svenska pressen har saken inte ens noterats.

Att medborgarskap förpliktar till nationell lojalitet med medborgarlandet, oavsett om man är infödd eller invandrare och oavsett trosbekännelse, är självklart för alla liksom att man inte kan vara representant för ett främmande land - men detta skall tydligen inte gälla för judar; för dem är förbundet med den judiska staten Israel ett orubbligt krav. Hur kan detta accepteras?

Att många invandrare och flyktingar har sitt hjärta i sitt fädernesland där de växt upp och känner att de har sina rötter trots medborgarskap i ett nytt land där de lever och är verksamma, det kan man förstå och acceptera. Det är en privat känsla av kulturell förbundenhet med hemlandet, inte en politisk - eller religiöst påtvingad - uppbundenhet till en främmande makt som innebär konflikt med det land där man bor, arbetar och är medborgare.

Men så är ju inte alls fallet med Frankrikes - eller Sveriges - judiska befolkning och Israel; de franska (eller svenska) judarna är inte födda och uppvuxna i staten Israel och de har inte i det landet sina rötter - annat än fiktivt bibelreligiösa "rötter" som i så fall också skulle kunna gälla med samma rätt för all världens kristna [eftersom Jesus-Kristus var född och verksam i Palestina, "det heliga landet", som sedan 1948 erövrats av de sionistiska judarna och i dag är den judiska staten Israel).

Vad Frankrikes överrabbin officiellt tillkännagivit i Israel till Israels premiärminister Yitzhak Shamir är både anmärk-ningsvärt och avslöjande.

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.