HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

57

 HÅRDPORREN I USA
DOMINERAS HELT AV JUDAR

 

Skulle det vara ett grundlöst påstående att säga att judar som en specifik grupp är sexualbesatta och fixerade till alla tänkbara varianter av sexualitet i högre grad än andra gmpper, etniska och religiösa? När jag talar här om judar så menar jag inte en ras eller en "folkgrupp" som sådan. Men jag menar en grupp av ideologiska, politiska eller "religiösa" aktörer som påverkas av en viss ideologi eller av en viss religion. För mig är judarna - (som t ex kommunisterna, kristna och muslimer) ett ideologiskt begrepp eftersom man kan bli jude eller lämna judendomen om man vill.

I USA finns så gott som alla religiösa grupper representerade. Och också etniska grupper som fransmän, skandinaver och anglo-saxare ( en etnisk fransman t ex kan vara muslim, kristen eller jude etc ...). Traditionellt utgörs ännu den etniska majoriteten av anglosaxare och nordvästeuropéer (ättlingar till britter, irländare, tyskar, skandinaver, fransmän, holländare, belgare) liksom av en stor andel central - och östeuropéer (tjecker, polacker, slovaker, ungrare, ukrainare, jugoslaver, ryssar m fl) och av sydeuropéer (italienare, greker, spanskättlingar, huvudsakligen från Central - och Sydamerika m fl). Dessutom finns i USA stora majoriteter från Afrika ("de svarta", ättlingar från slavarna) och kineser och japaner liksom alltfler asiater från tiden efter andra världskriget (philippiner, koreaner, indier m fl) och även en mindre minoritet araber.

Religiöst domineras USA fortfarande av kristna, (främst protestanter och frikyrkliga, men även talrika katoliker), men alla andra religioner och sekter är också representerade i USA.

Vad gällerjudarna i USA, som till övervägande del är invandrare från Östeuropa (Ryssland, Ukraina, Polen, Ungern, Litauen och Rumänien) och Centraleuropa (Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien m fl) samt från Turkiet och de centralasiatiska sovjetrepublikerna, så är de askenaser ("östjudar") och till större delen ättlingar till kasarerna, ett turkmongoliskt folk som på 700-talet e Kr övergick till judendomen ( i det dåvarande Kasarriket mellan Svarta havet och Kaspiska havet) och är alltså inte ättlingar till Bibelns judar i Kanaans land eller Palestina.

Enligt officiellt judiska uppgifter (från synagogorna i USA) uppgår den judiska befolkningen i USA till cirka 6 miljoner judar. Befolkningsstatistiskt utgör judarna i USA med en total befolkning på cirka 240 miljoner invånare en mycket liten minoritet, cirka 2.5 procent. Men trots sin relativt mycket ringa andel av USA:s befolkning dominerar judarna på vissa områden i det amerikanska samhället, till exempel inom filmindustrin, TV, video, radio, press och kulturliv liksom inom reklamen och bokförlagen. Opinionsmedia, som förmedlar nyheter och åsikter, domineras i USA av judar. Att påstå detta är ingen överdrift, det är en uppgift som lätt kan bevisas eller förnekas av dem som närmare efterforskat saken. Att judarna har denna makt är inget fel, men makthavarna i en demokrati bör acceptera existensen av en opposition!

Men hur ligger det då till med t ex pornografin, särskilt den lössläppt förvildade och grovt utmanande hårdporren i USA (som sedan mitten av 60-talet inte längre cencureras)? Domineras den också av judar?

USA:s ledande porrtidning Screw - och det är en sannskyldig hårdporrtidning som innehåller en veritabel orgie i vidriga och de mest utstuderat fräcka smaklösheter - ägs av judar, redigeras av judar och har en medarbetarstab bland journalister och fotografer och tecknare som är övervägande judisk. Denna tidnings utgivare och chefredaktör Al Goldstein säger i Screw den 25 september 1989 ( i en intervju med en kvinnlig porraktris):

"As you know 85 percent of men in porn films are Jewish." (Som du vet är 85 procent av männen i pornografiska filmer judar).

Eftersom detta uttalande härrör från en ledande expert på området, därtill själv jude, finns det inga rimliga skäl att ifrågasätta sanningshalten i utsagan.

Denne A1 Goldstein har även i samma nummer av sin tidning Screw författat en ledare, där han fördömer och förlöjligar president Bush för dennes beslut att föra en kampanj mot narkotikaligor och narkotikamissbruk i USA med argumentet att denna kampanj mot narkotika endast maskerar en kampanj mot porr och "sex", varmed han tydligt menar att alla de sexuella perversioner som han själv så energiskt glorifierar skulle kunna begränsas, om narkotikamissbruket effektivt skulle bekämpas.

Var och en som bara kastar några snabba blickar i denna hårdporrtidning - och liknande alster liksom floran av hårdporrfilmer där 85 procent av männen är judar - torde bli helt övertygad om att det här är fråga om uttryck för en pervers "religiöst" "judisk" sexualbesatthet. När man sedan besvärar sig med att läsa några av artiklarna och granskar floderna av annonser om porrklubbar i tidningen far man detta intryck bekräftat.

Svaret på frågan om "religionen" judendomen som grupp är särskilt sexualbesatt kan inte bli annat än ett tveklöst ja - med hänsyn till den oerhörda överrepresentationen av judar inom porrindustrin, vilket sedan motsvaras av den judiska överrepresentationen inom den sexualfixerade psykoanalysen alltsedan Sigmund Freud såväl bland de utövande psykoanalytikerna och sexologema liksom bland patientklientelet.

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.