HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

42

 David Irvings vittnesmål i den andra Zündelprocessen i Toronto, i april 1988

David Irving är författare till "Hitler's War", "Churchill's War", "Göring" (nyutkommen på svenska) och en rad andra högt kvalificerade verk om Tredje Riket, utgivna på Macmillan Ltd och Hutchinson Ltd, London.

 

I den andra Zündelprocessen - i april 1988 - tillfrågades försvarets vittne, David Irving, av försvarsadvokaten Douglas Christie varför han i sin bok Hitler's War av 1977 kunde så bestämt uttala sig om att Hitler inte kände till att judarna utrotades.

Irving:

"Det finns inga klara order om något sådant av vare sig Hitler eller av honom betrodda ledare i dokumenten. Att läsa mellan raderna och att ge vissa ord en annan betydelse, som andra historiker gör, det avvisar jag. Om dessa förbrytelser överhuvudtaget hade varit så stora, måste det också finnas skriftliga bevis i form av dokument. Dokumenten med kännetecknet "L", som användes vid Nürnbergprocessen (för att styrka förintelsetesen), var förfalskade ... Jag har aldrig någonsin funnit ett enda bevis på eller ens någon hänvisning till förekomsten av s.k 'gaskammare'."

När advokat Christie sedan frågade Irving om hans kontakter med den tyske historikern dr Martin Broszat (en av de ledande förintelseanhängarna) vid Institut für Zeitgeschichte (i München) och om hans inställning tll detta Institut (som samlar dokument från från Hitlertidens Tyskland osv) sade Irving:

"Det visade sig att jag kunde avslöja att olika dokument, som utgivits av Broszats Institut für Zeitgeschichte, var förfalskade. General Engels dagbok skrevs på papper från efterkrigstiden och var en förfalskning. Trots detta fortfor detta institut att ge ut denna förfalskning. På detta sätt förgiftades historiker (som anlitade institutet) i åratal. Himmlers omskrivna tal i Posen är också en förfalskning, där två sidor helt plötsligt är skrivna med en annan skrivmaskin och paginerade med blyerts."

Advokat Christie ställde så frågan (till Irving):

"Úr det möjligt att ett så enormt stort dödsföretag skulle ha kunnat genomföras i Europa utan att efterlämna skriftliga underlag?"

Irving:

"Nej, ingalunda! Den tyska arm‚n och civiltjänsten var starkt uppbunden till lydnadsplikt och ytterst ängslig. Aldrig skulle en operation kunna genomföras utan att vara styrkt genom skriftlig order."

Och Irving tillfogade:

"Alla Hitlers order, som inte motsvarade gällande krigsrätt (enligt Haag - och GenŠvekonventionerna) är påvisbara dokumentariskt på flera ställen, t ex ordern att arkebusera tillfångatagna britter vid deras kommandoräder. Det rättfärdiga (enligt krigsrätten) i denna order kan bedömas olika. Om de brittiska kommandosoldaterna frivilligt anmält sig och avsikten var spionage eller sabotage, då var ordern om arkebusering riktig enligt gällande krigsrätt."

Christie:

"Är egentligen historiska standardverk alltid sakligt korrekta?"

Irving:

"Nej, visst inte. Alan Bullocks 'Hitler - en studie i tyranni' vimlar av sakfel, vilket inte hindrar att den ständigt trycks i nya upplagor på många olika språk. Och den gäller för många som ett standardverk."

Christie:

"I vilken omfattning är de framförda fakta i Harwoods broschyr ("Dog verkligen sex miljoner?" som Zündel stod anklagad för att ha distribuerat) sakligt riktiga?"

Irving:

"Enligt min bedömning till 90 procent."

Christie:

"Vad har ni för uppfattning om Nürnbergrättegången?"

Irving:

"Åklagarsidans vittnen bodde i uppförda lyxhotell, och de utlovades goda anställningar senare. Försvarets vittnen måste bo i trånga celler i ett tidigare fängelse, där det saknades fönster. De fick endast använda sig av dokument som iordningställts av åklagarsidan."

Christie:

"Den hemliga tyska koden sprängdes av britterna (under andra världskriget). Vad hade det för följder?"

Irving:

"Man kunde inte finna några hänvisningar till massmord eller gaskammare från dessa hemliga (tyska) meddelanden som uppfångades. Istället försökte man, utan varje substansiellt underlag, att prångla in en del av krigspropagandan som också innehöll de s k 'gaskamrarna'."

Christie:

"Vad händer den person som offentligt tvivlar på 'Förintelsen'?"

Irving:

"Porten till mitt hus krossades. Jag hämtades från min nattliga sömn i sängen av några personer som utgav sig för att vara telearbetare, men som i verkligheten var medlemmar av en militant judisk organisation i Storbritannien."

Christie:

"Vad anser ni om Lechterrapporten? Úr den tillförlitlig (när den summerar att 'Förintelsen' i 'gaskammare' var tekniskt ogenomförbar)?"

Irving:

"Tveklöst är den ett viktigt dokument, som ingen framtida historiker kan förbigå. Den är exakt, vetenskapligt avfattad. När man vill tillmäta vittnen som 40 år efter krigsslutet suttit i interneringsläger intresse och uppmärksamhet, då måste man också fästa avseende vid de kemiska och fysikaliska bevis som innehåller där (i de förevisade s k 'gaskamrarna') befintligt material. Denna rapport var ett genidrag av försvaret."

Domaren Thomas förbjöd Irving, Christie och (den närvarande) pressen att omnämna Leuchterrapporten för offentligheterna och i medierna.

Christie sade (efter detta meddelande från domare Thomas) följande:

"Får jag fråga vittnet (Irving), om han anser att sådana bevis som Leuchterrappporten är av värde?"

Domare Thomas:

"Nej."

Senare började åklagaren Pearson sitt korsförhör med Irving, där Irving framhöll att hans uppfattning om Holocaust förändrats. Tidigare hade hans åsikter om Hitler något förändrats alltseftersom han under sina forskningar fördjupat sig i ämnet, medan hans åsikter om Holocaust länge hade varit oförändrade, eftersom han inte så ingående hade befattat sig med just denna fråga. Men nu måste han starkt ifrågasätta alla sina tidigare framförda uttalanden i saken, eftersom han som historiker endast vill grunda sina uppgifter och åsikter på beviskraftigt underlag och på väl bestyrkta dokument, vilka emellertid inte ger stöd åt Holocaust ("Förintelsen").

År 1977, när Irvings stora bok Hitler's War kom ut, hade Irving ännu trott på dödslägren, men idag skulle han aldrig uttala sådana uppgifter (som att Holocaust ägde rum). Israelerna är i besittning av Himmlers (äkta) dagböcker (till skillnad från de redigerade och bitvis förfalskade som först utgivits i dåvarande DDR och därifrån prånglades ut till väst), och israelerna tillåter inte historikerna någon inblick i dessa. Om det där skulle ha funnits minsta hänvisning till förekomsten av s k 'gaskammare' och till Holocaust, så skulle israelerna naturligtvis ha frigivit denna Himmlers dagbok för publicering. Men de har uppenbarligen något att dölja som inte motsvarar deras målsättningar och intressen.

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.