-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk

Danish
HOME


Levande historia
Vad är Israels "levande historia"?

Living History
What is Israel´s living History?

Revisionism
"Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt."(Svante Nycander , DN)
"Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den
att vara ett historiskt faktum, då blir det en dogm och överförs
till den mytologiska sfären.
"(Prof. Jan Hjärpe)
R. Faurisson
D. Irving
G. Rudolf
G. Holming
A. Rami
FAQ
J. Graf
Diverse
Bilder
Ahmed Ramis böcker


Metod och principfrågor


FAQ-texter (Frågor och svar)


Robert Faurisson


David Irving


Germar Rudolf


Jürgen Graf


Göran Holming


Ahmed Rami


Diverse texter


Revisionistiska bilder

HOMEHar staten erövrats och ockuperats av en viss maffia ?

Ska svenska staten vara neutral mellan olika intressegrupper i samhället, eller ska den verka för en viss grupp och för en viss "historieskrivning"? Ska regeringen syssla med historieskrivning av EN officiell judisk "historia" ("sanningsdepartementet") och driva en statlig judlsk propagandisktisk hemsida "levande historia"? Har regeringen den konstitutionella befogenheten till detta?


Ska en historieskrivning "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram? Ska ett påstående behöva polisens skydd för att hävda sig?

"Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten, har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt."

Svante Nycander (Dagens Nyheters f.d. politiska chefredaktör) i DN av den 18/4 - 1992, sid 2


Historia eller dogm ?

"Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären."

(Jan Hjärpe:professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.)


There is no business like the jewish Shoah-business!

"Det skall bli ränta på skuldkänslor."

(Tikkanen i DN 1987-12-21)

 

101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English


Ahmed Rami granskar den statligt finansierade judiska
propagandan i Sverige och dess "Levande historia".
Ahmed Rami ger här en bred och fördjupad förklaring till den inflammerade Palestinakonflikten och ingående behandlar - i dessa följande 101 texter - sionismens rötter i den bibliska judendomen som är historiskt och moraliskt vägledare i det offentliga Israel. Dessutom behandlas här sionisternas rasism och judarnas nära samarbete med det nazistiska Tyskland från Hitlers maktövertagande 1933 till 1941, vilket aldrig tidigare uppmärksammats i Sverige.

I denna laddade bok ingår även hela Ahmed Ramis intervju i Radio Islam med Syster Marianne, som ledde till att detta tidigare folkhemshelgon detroniserades - i de judiska massmedierna här i Sverige - till en "antisemitismens" häxa.

Författaren till denna bok, Ahmed Rami, är politisk flykting från Marocko, och har - som doktorand i statskunskap - forskat i Palestinakonflikten, sionismens Israel, den judiska diktatoriska makten i Sverige och i nasserismen i Egypten.

I mars 1987 grundade Ahmed Rami i Stockholm Radio Islam som väckt debatt i massmedia och en storm av judiska förföljeser mot honom för "hets mot folkgrupp"!

Läs och studera Ahmed Ramis bok, som utgör ett oumbärligt dokument för alla som vill förstå den mest brännande och långvarige konflikten i världen, Palestina konflikten, med dess rötter i den världssionistiska rörelsen! Du börjar fatta vad du tidigare endast dunkelt anat. Boken bryter ett förlamande tabu i den internationella debatten och världspolitiken. Denna bok punkterar sionismens kuranta lögnpopaganda och förtalskampanjer. Det gäller de förtryckta palestinierna och alla folks nationella och mänskliga rättigheter.

Boken Vad är Israels: (Online)
INDEX
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopiering

Lättare att spara


Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
101 26 Stockholm
Tel. 0708-121240

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  


The Protocols of Zion in 6 languages:


English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

radioislam.org
France?
This Site
Islam?
radioislam.net
Maroc?
Morocco
Rami?
Deutschland?
USA?
Statistics
Marx?
Caricatures
Plot
abbc.net
Who?
MarocTragédie
Arabic
Shahak?
When?
Khazar Jews
Search
Forum
War!?
Vad är Israel?
Email
England?
News
1000 Quotes
Links
Sweden?
Luther?
Farrakhan
Photos
Medias?
Drugs?

HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.
 JEWISH MEDIAS
The Jewish Propaganda
Help Radio Islam Now
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME