HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

2

HETS MOT FOLKGRUPP

 

Radio Islam har vid flera tillfällen visat hur sionisterna i Sverige använder lagen om Hets mot Folkgrupp för att tysta all kritik mot sina förehavanden. Lagen om Hets mot Folkgrupp antogs redan på 1940-talet efter sionistiska påtryckningar. Sionisterna har även lyckats genomdriva liknande lagstiftning i alla de länder där de vunnit inflytande, såväl i öst som väst.

Sionisterna var således ute i mycket god tid då, man skaffade sig detta vapen att kunna ta till som en munkavle på sina motståndare. Vi ser här åter hur väl den utstakade planen i skriften Sions Vises Protokoll följs. Denna lag används idag för att tysta all kritik mot den judiska staten Israel och dess grymma ockupation av Palestina.

Man måste erkänna att sionisterna tillämpar sin munkavle-lag på ett djävulskt skickligt sätt. Med lagens hjälp tystar sionisterna inte bara kritik mot sig själva. Utan, som en avledande manöver, låter man lagen också gälla några ur maktsynpunkt betydelselösa minoriteter, som exempelvis zigenare. Sionisternas efterföljare kan härigenom intala sig att de är upplysta och humana personer, som står över rasfördomar och andra uttryck för vulgära uppfattningar. Denna känsla av upphöjdhet är ytterst viktig för många gojer.

Om detta varit allt hade lagen om Hets mot Folkgrupp ändå inte kunnat få sådan acceptans bland gojerna (icke-judar på hebreiska - singular goj). Vi skall nämligen inte tro att gojen i gemen är någon kristusgestalt, som går omkring och bara älskar sin nästa. Nej, han har, enligt sionisterna, stort behov av att få ge uttryck för det hat han kan känna mot andra människor och grupper. Och här kommer sionisternas geniala drag. De har helt sonika undantagit två betydelsefulla grupper från tillämpning av lagen om Hets mot Folkgupp, nämligen för det första tyskar och för det andra muslimer, araber och palestinier! Så kan den lille gojen både ha kakan och äta upp den! Han får känna sig förnämt storsint då han avstår från kritik mot judar och zigenare samtidigt, som han utan minsta risk, fritt kan vräka sitt hat över tyskar och muslimer.

Och de av sionisterna ägda eller styrda massmedierna har som uppgift att regissera den judiska propagandan.

Att det förhåller sig på detta sätt får vi ju alla ständiga bevis för. Vi utsätts dagligen för hatfyllda skildringar av tyskar i de sionistkontrollerade massmedierna. Gör tankeleken att byta ut tyskarna mot judar i dessa sionistiska alster! Postverket skulle sprängas av anmälningar för hets mot folkgrupp!

Lika uppenbar är hetsen mot muslimerna, araberna och palestinierna.

Låt oss bara ta ett färskt exempel. Dagens Nyheter har den 24 maj 1989 en debattartikel med rubrik "Muslimsk apartheid kan få fotfäste." Här talas vidare om islam som "hotet mot vår bräckliga jämlikhet." och vidare "utgör muslimerna redan en stark påtryckningsgrupp,". "Vilka ambitioner de har bestäms av graden av det motstånd som de möter." Här har vi således ett klassiskt exempel på den VI och DOM-mentalitet, som sionisterna annars är så snara att fördöma!

Och ta denna godbit: "den religiösa lojaliteten går före lojaliteten mot det nya landet." Här har vi således påståendet om dubbla lojaliteter, som det anses vara ett så fasansfullt brott att tillskriva judarna! Vilket falskt hyckleri!

Artikeln i Dagens Nyheter avslutas med påståendet att muslimerna vill leva efter sina livsmönster i Sverige.

Ta alla dessa påståenden och ersätt muslim och islam med respektive jude och judendom. Vi får då exakt de åtalspunkter för vilka Radio Islam och min bok "Vad är Israel?" instämts inför Stockholm tingsrätt!

Vad är skillnaden mellan min bok och Rushdies bok?

Min bok kritiserar förtryckarstaten Israel och dess ideologi. Den ska förbjudas! Rushdies bok (Sataniska Verserna) gör narr av de förtryckta, de svaga, de förödmjukade muslimerna. Den ska försvaras och hyllas i yttrandefrihetens namn!

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.