HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

72

ISRAEL - EN SKAM

 

"Jag skäms över mitt land", säger Svenska Dagbladets Israel-korrespondent Cordelia Edvardson i en stor rubrik i en helsides-artikel i Aftonbladet lördagen den 29 oktober 1988. Men är då Israel hennes land? Hon lever visserligen där sedan 1973. Men hon bekänner själv att hon inte är israelisk medborgare - det svenska medborgarskapet passar henne bättre. Corderlia Edvardsons son Simon är emellertid israelisk medborgare - och i Aftonbladets vördnadsfulla artikel om henne heter det:

"Som alla andra israeliska mödrar får Cordelia finna sig i att hennes son är inkallad mellan en och två månader per år".

Hur är det egentligen? Är Cordelia israeliska därför att hon bor där sedan 15 år och därför att hennes son är israelisk medborgare? Eller är hon, trots allt svenska, eftersom hon ändå har svenskt medborgarskap och skriver för Svenska Dag-bladet på - det bör erkännas - utmärkt svenska? Vet hon vare sig ut eller in?

Här har vi den judiska kluvenheten i sin prydno, som ju tillkommit genom de sionistiska judarnas rov av Palestina och utropandet av den judiska staten Israel för över 40 år sedan! En schizofren situation som lägger ytterligare börda på judarna - och som de inte gärna kan skylla ifrån sig på de andra folken, på vad de brukar kalla "antisemiterna"!

Så här säger Cordelia Edvardson i Aftonbladet:

"Alla judar, var de än befinner sig i världen, vill se Israel som en del av sig själv. Därför förnekar de eller försöker hitta försvar för det som händer där nu."

Detta uttalande är intressant att notera av två skäl:

För det första är det ett erkännande av den sionistiska kardinalsatsen: att alla världens judar, var de än bor och vilket medborgarskap de än har, är en del av Israel! Alltså, att alla judar är primärt lojala till den judiska staten Israel och kan därmed självfallet inte vara lojala till de stater där de har medborgarskap om dessa stater på ett eller annat sätt skulle frondera sig mot Israel som Sverige t ex gör mot Sydafrika för apartheidsystemet. Om Sverige skulle - vilket vore både logiskt och rättvist - fördöma Israel för dess judiska rasism och genomföra bojkott mot Israel, så skulle judarna i Sverige kraftfullt protestera och ta Israels parti mot Sverige! Alla vet detta. Men man håller tyst om det. Nu erkänner den respek-terade judiska journalisten Cordelia Edvardson att det förhaller sig just så.

Dessutom legitimerar judendomen gettoisering, rasism, egoism, rov av andra folks land samt arrogans, aggression och idéen om att judarna är överlägsna alla andra folk och har rätt att röva grannfolkens land och förinta eller förslava grann-folken. Vi ber att få påpeka att detta är inga judefientliga eller antisemitiska påhitt, utan det är vad judarna själva säger i sin heliga bibel där deras gud, Jahve, befaller de m att just förinta eller förslava alla de folk som han ger i judarnas våld. Här är ett belysande citat från den judiska bibeln, t o m från dess allra heligaste avsnitt, Torah, den judiska lagen, nämligen i Femte Moseboken, 7:e kapitlet, vers 16, där det står:

"Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet:"

Om detta hade sagts av en vansinnig och maktgalen bandit-ledare eller av någon stackars mentalpatient som lider av svårartad tvångsneuros och förföljelsemani, så hade man lugnt kunnat avfärda saken. Men nu råkar det stå i Bibeln, i juden-domens bibel, i judendomens heligaste lag, Torah, och det är deras Gud, Jahve, som befaller detta till sitt utvalda folk i sin främste profet Moses mun - och då blir saken genast viktig och alls inte ointressant. Inget som man bara kan gå förbi och rycka på axlarna åt. Allra minst kan palestinierna nonchalera detta, detta folk som berövats sitt land just av judarna och so m sedan dagligen och stundligen utsätts för de grövsta övergrepp av dessa väpnade israeliska judar. Därför protesterar de våldsamt och vill väcka vår uppmärksamhet på denna vanvettiga och grymma orättvisa - och för att något förstå palestiniernas lidanden och oupphörliga förnedring har Aftonbladet i samma nummer, alltså lördagen den 29 oktober 1988, på ett helt mittuppslag en artikel med följande rubrik "De mördade min bäste vän", där det berättas att tvååriga palestiniern Hanin, tillhörande en palestinsk flyktingfamilj i Södertälje, gråter när hon just fått veta att hennes bäste vän, en fyraårig palestinsk pojke Dia skjutits ihjäl av israeliska soldater - rena barnamordet! Vad är väl detta om inte rena hysteriska barbariet!

Palestinier som vi har kontakt med här på Radio Islam ber oss att försöka åskådliggöra hur palestinierna verkligen upplever det judiska tyranniets Israel. Tänk er, att några baltiska flyktingar i Sverige i desperation dödar några sovjetiska officera-re på besök i Sverige vid en militärmanöver - och att Sovjet till följd av detta skulle företa en rad s k repressalieaktioner och dåna hit till Sverige med ett massivt uppbåd av bombplan och bomba några flyktingläger här och där i Sverige och på vägen släppa kvarvarande bo mber över Tensta, Rinkeby och Södertälje där det bor rätt många flyktingar, även om det inte är så många baltiska flyktingar just där - och Sovjet skulle upprepa dessa repressalieaktioner tre gånger inom loppet av en vecka. Dessutom skulle Sovjet bomba sönder alla de svenska kärnkraftverken, eftersom Sovjet misstänker att det nog kan tillverkas atombomber där. Vad skulle svenska folket och svenska regeringen och de svenska oppositionspartierna säga om detta? Och vad skulle svenska folket tycka och tänka? Skulle man stillatigande och helt passivt och undergivet finna sig i allt detta och hysa den största och varmaste förståelse för andra länder som sade till Sverige: Visst är det djupt beklagligt det som hände er, men ni får förstå att Sovjet inte kan acceptera den terrorism som utövats från svenskt territorium och vi ber er svenskar att inte låta våldets spiral öka, för det leder ju ingen vart!

Vi kan ta ett mera konkret jämförande exempel: Låt oss tänka oss att Sovjet bara tar hela den svenska kustremsan och alla kustlandskapen, från Skåne upp till Norrbotten, alltså utmed Östersjön, Ålands hav och Bottniska viken, och att Sovjet med våld driver iväg alla svenskar till de västra landskapen, ungefär hälften av Sveriges befolkning fördrivs. Kvarvarande svenskar skulle degraderas till andra klassens medborgare och på inga villkor få sina anhöriga som flytt eller bott i de sovjetockuperade delarna att återvända samtidigt som sovjetiska medborgare fritt skulle strömma in i dessa delar av Sverige. Skulle svenskarna då finna sig i detta och hysa den allra största förståelse, om övriga länder förmanade svenskarna att inte göra motstånd och inte sträva efter att återfå sitt eget land i dess helhet? Samtidigt skulle de svenskar som ändå gör motstånd utsättas för ständiga övergrepp och små svenska barn, gamlingar och kvinnor skulle utsättas för ockupationsmaktens soldaters grymma order som går ut på att knäcka deras ben skjuta med ömsom skarp ammunition på dem, ömsom med plastkulor som antingen dödar eller invalidiserar dem. På nätter-na skulle ockupationsmaktens soldater och väpnade horder av inkräktande s k bosättare tränga in i svenskarnas hus och våningar, köra ut dem och spränga sönder deras hus eller forsla iväg dem till koncentrationsläger utan dom eller rannsakan där de skulle utsättas för den mest vedervärdiga tortyr! Skulle svenskarna finna sig i detta och säga: Ack, vi måste erkänna realiteterna, Sovjet har en särskild gud som lovat sovjetfolket Sverige som en del av sitt heliga och utlovade land, och det måste vi böja oss för. Sovjet är ändå världens första och största socialistiska stat - och det är något mycket fint och respektabelt som vi borde förstå att böja oss för!

Skulle svenskarna finna sig i detta?

Naturligtvis inte! Sådana trälar och fega, ynkliga kräk som böjer sig för den brutala och orättfärdiga övermakten är inte svenskarna. De skulle bjuda motstånd ända tills inkräktar-na har körts ut ur landet. Eller hur?

Visst är det så!

Men varför skall då inte palestinierna få bjuda sitt yttersta motstånd mot den sionistiska inkräktarstaten Israel? Varför?

Att bekämpa orättvisan och våldets övermakt är en bjudande plikt för alla folk. För palestinierna liksom för svenskarna! Och skall övermaktens arrogans kunna bekämpas här i världen, så måste vi hålla ihop och visa vår solidaritet med dem som bekämpar orättfärdigheten och våldets arrogans. Palestinierna för en sådan kamp, och de väntar på vår solidaritet - en solidari-tet som måste avkrävas de olika politiska partierna i Sverige liksom i andra länder i världen för att påverka regeringarna att gemensamt ställa allt starkare krav på Israel att gå in i fredsförhandlingar, till att börja med om att dra sig tillbaka från de sedan 1967 ockuperade Västbanken och Gaza liksom göra hela Jerusalem till en internationell stad, öppen för alla de tre religionerna: kristendomen, islam och judendomen - under FN-kontroll! Därefter får det bli en förhandlingsfråga, när Israel skall upplösas som en rent judisk rasiststat och övergå till en demokratisk palestinsk stat med lika rättigheter för judar och palestinska araber, lika rättigheter för alla trosrikt-ningar: judendom, islam och kristendom! Någon exklusivt judisk stat på ett erövrat palestinskt land kan aldrig bestå i längden - ju förr de israeliska och i utlandet bosatta judarna inser detta, desto bättre för freden och samförståndet.

Till sist: Visst är det bra att Cordelia Edvardson skäms över Israel för dess övergrepp - man är tacksam för litet när det gäller de israeliska judarna. Men Cordelia måste gå ett steg till och skämmas över hela Israel från dess början för över 40 år sedan - det började med fördrivning och massmord på palestinier och rövandet av palestiniernas land. Det bör Cordelia skämmas för. Ty gör hon inte det, utan börjar skämmas först i och med det palestinska folkupproret för drygt 11 måna-der sedan, då är hon inte trovärdig: förtrycket mot palestinierna har pågått hela tiden och det är israelerna, de sionistiska judarna som har begått förtrycket, inte några fantomer! Att stjäla ett annat folks land, driva iväg tre kvarts miljon av detta folk och sedan fortsätta att topprida och plåga detta folk - det är något att skämmas över från första början! Cordelia Edvard-son med sina skamkänslor för vad judarna gör, är inte trovärdig!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.