HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

51

ISRAELS JUBILEUMSSKRIFT
I SVERIGE

 

Den så kallade jubileumskommittén för den sionistiska inkräktar- och förtryckarstaten Israel har i samband med 40-årsminnet av denna banditstats högtidlighållande utgivit en hyllningsskrift på 36 fina blankpappriga sidor med titeln 1ag tror på Israel, där Israel alltså fatt samma innebörd som Gud Fader själv. Det är också en fantastisk serie trosbekännelser på denna grymma gudom Israel som man möter på denna skrifts sidor.

Sionisterna i Sverige har här lyckats ragga upp alla svenska partiledare - utom VPKs Lars Werner, som tydligen inte är fin nog i detta sionismens sällskap. Alla betygar de sin vördnad eller åtminstone tillit till Israel, även om centerns Olof Johansson har anständigheten att säga åtminstone "dagen utveckling inom Israel inger stor oro" och statsminister Ingvar Carlsson säger att svensk socialdemokrati också har "solidaritet med det palestinska folket". Bedrövligast är förstås sionismens stora nyttiga idiot KDS Alf Svensson, när han säger - "Israel önskar och söker fred...Det handlar om frihet från våld och terror." Denne jubelåsna har tydligen inte upptäckt - eller velat upptäcka - att Israel tagit palestiniernas land med just "våld och terror" och sedan utövar sin makt över palestinier och omgivande arabländer med " våld och terror".

Folkpartiets Bengt Westerberg säger med samma enfald som alla sionistanhängare år ut och år in - "Vi som är vänner till Israel kan på viktiga punkter ha en annan uppfattning än den israeliska regeringen. Detta rubbar inte vår vänskap med Israel och vår tilltro till den israeliska demokratin". Amen! Måste Israel först släppa sina atombomber, innan folkpartiet och dess ledare vaknar upp ur sin sionistiska dvala och ser verkligheten sådan den är: att Israel konstant brutit mot alla FN-resolutioner, att alla israeliska partier är samma fanatiska sionister som ägnar sig åt systematisk terror på palestinierna, att Israels så kallade demokrati bara är en skendemokrati utan ens elementär rättssäkerhet och mänskliga rättigheter!

Ett tragikomiskt inslag i sedvanlig ordning är förstås Per Ahlmarks artikel med de gamla vanliga fånerierna om att "Israel blir måltavla för antisemiternas angrepp", där denne sionismens Hacke Hackspett i svensk publicistik gör alla Israels kritiker till "antisemiter" och "judehatare", särskilt Aftonbladets utrikeschef' Statian Helmerson; syster Marianne, Per Gahrton, Sigbert Axelson, Jan Guillou - därför att de ställt upp i intervjuer i Radio Islam.

Fallet Per Ahlmark torde närmast vara ett fall för psykoterapeutisk behandling och kan lämnas därhän!

Ett verkligt intressant och samtidigt mycket avslöjande och djupt beklämmande inslag i denna sionistiska jubelskrift är återgivandet av ett samtal mellan Stockholms överrabbin Morton Narrowe och Stockholms biskop Krister Stendahl med den typiskt sionistiska rubriken Stort kristet ansvar för all antijudism. Det är nämligen mycket typiskt för judendomen och sionismen att bedriva en ständigt offensiv propaganda: att ständigt angripa alla icke-judar för att vara verkliga eller potentiella judehatare, "antisemiter" och häri ingår att angripa kristendomen - liksom också islam - för att vara antijudisk och upphov till judeförföljelser och judemord. Sionisterna vet att det dåliga samvetet, skuldmedvetandet är särskilt utbrett bland de kristna - men dock inte bland muslimer - och har därför genast en trumf på hand om de kan framkalla detta kristna skuldmedvetande. De kristna å sin sida försöker i all dialog med judar fdlja Jesu uppmaning i bergspredikan om att om någon slår dig på den ena kinden så vänd den andra kinden till. För kristna är det en dygd att aldrig gå till motangrepp utan i stället b1i slagen än en gång och ytterligare en gång, ja, alltid bli slagen och åthutad, eftersom de tror på arvsynden och att de själva längst inne är de största syndarna! Detta utnyttjar sionisterna för att därmed få ett definitivt övertag och kunna flyta ovanpå: judarna anklagar och de kristna ber ödmjukt om förlåtelse!

Överrabbinen Narrowe - han kommer från USA - angriper syster Mariannes uttalanden i Radio Islam. "Hennes angrepp på Israel är religiöst," säger överrabbinen. "Hon är tillbaka i 1000-talet eller ännu tidigare, i kyrkofädernas judehat där judendomen sågs som ersatt av kristendomen", säger Narrowe upprört!

Vad syster Marianne sagt är ju självklart för varje kristen: att Nya Testamentet, kristendomens heliga skrift, har ersatt Gamla Testamentet. Detta går ju som en röd tråd genom hela Nya Testamentet.

Men biskop Stendahl har inte kurage nog att säga detta till den fräcke juden Narrowe, utan han ber om ursäkt för kristendomen och säger:

"Det finns ett stort kristet ansvar för all antijudism." observera all judefientlighet. Och biskop Stendahl säger vidare:

"Det finns inom kristenheten en mörk ström som ger smärta inte bara åt Israel utan över huvud taget".

Mest avslöjande är när överrabbinen Morton Narrowe säger:

"När vi här började diskutera ordet tro, så förstår jag det som sista versen i 14 kapitlet, Andra Moseboken. Tro är här existentialistiskt, Gud finns. När Moses står där är det för folket en fråga om tillit, inte en fråga om att tro på något man inte ser."

Vad står det då i andra Moseboken, 14 kapitlet sista versen? Jo följande:

"Och när Israel såg hur Herren hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket Herren, och de trodde på Herren och på hans tjänare Mose."

Hur hade då judarnas gud Herren bevisat sin makt på egyptierna? Jo, han hade dränkt dem, dödat dem allesamman! Bravo, så skall Herren vara: döda alla judarnas fiender! Då tror dom på sin gud!

Låt oss citera från judendomens påskhögtid, från Andra Moseboken 12 kapitlet, verserna 29 och 30:

"Och vid midnattstid slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos Farao som satt på tronen, ända till den förstfödde hos fången som satt i fängelset, så också allt förstfött bland boskapen. Då stod Farao upp mitt i natten jämte alla sina tjänare och alla egyptier, och ett stort klagorop upphävdes i Egypten, ty inget hus fanns där inte någon död låg."

Detta fullständigt besinningslösa massmord är alltså vad judendomens och sionismens tillbedde Gud förövar! Och efter detta skall man alltså tro på Tio Guds bud om att Du skall icke dräpa, som det står också i Andra Moseboken, i detta fall 20 kapitlet, vers 13! Detta budord gäller alltså inte den judendomens gud som själv skall ha gett sin profet Mose detta budord till Israels folk! Och det gäller uppenbarligen inte heller judarna själva, eftersom de ständigt dödar sina motståndare, inte minst i Israel! Budordet skall gälla judar inbördes, eftersom de uppfattar sig som de enda verkliga människorna. Så är sanningen. Vi kan återigen erinra om ett annat ställe i judendomens Torah, nämligen Femte Moseboken sjunde kapitlet, vers 16, därdet står"Alla de folk som Öerren, din Gud, giver i dia hand skall du utrota, du skall icke visa dem någon skonsamhet."

Överrabbinen Narrowe säger vidare också mycket avslöjande:

"Jag menar med tro på Israel att jag tror på den judiska traditionen."

Vilken judisk tradition? Den bibliska? Den som den judiska staten Israel infört att med våld och terror driva ut 750 000 palestinier och beröva dem deras land och sedan fortsätta med denna terror som också sträcker sig till andra länder, till exempel till Tunisien där Israel senast mördade PLOs Abu Jihad och tre av hans livvakter... Är detta denna judiska tradition som överrabbinen vill fa enfaldiga och lättrogna svenskar att tro på som god? Eller vad är det egentligen?

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.