HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

5

OM ISRAEL VORE EN DEMOKRATI

 

Om Israel vore en demokrati som Israel, sionisterna i Sverige och andra länder och deras anhängare ständigt hävdar, då skulle den judiska staten inte existera!

Ty om Israel verkligen vore en demokrati som till exempel Sverige, som är en svensk stat, inte judisk, islamisk eller kristen, då skulle följande ske:

1. Israel skulle anta en grundlag, där det bland annat fastställdes att alla landets invånare, oavsett etnisk härkomst och religiös trosbekännelse, från statens grundande 1948 undantagslöst har lika och samma medborgerliga fri- och rättigheter och att FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter skall respekteras konstitutionellt, alltså grundlagsenligt.

2. Israel skulle vidare i sin grundlag förbjuda alla militära och andra väpnade operationer "utomlands" från Israel och bestraffa de ansvariga för överträdelser som "brott mot mänskligheten och freden", enligt den ordning som fastställdes vid Nürnbergprocessen gentemot det besegrade Nazitysklands ledare och som även finns inskriven i gällande folkrätt.

3. Israel skulle fastställa sitt lands gränser, enligt de riktlinjer som fastställdes i FN-planen 1947 för Palestinas delning.

4. Israel skulle anta en bindande lag som ger alla från Israels territorium fördrivna palestinier rätt att som fullvärdiga israeliska medborgare återvända till sitt hemland och erhålla den mark som de förlorat och full kompensation för förlorad egendom och åsamkade lidanden. De palestiner som föredrar att inte återvända till sitt forna hemland skall erhålla full gottgörelse av Israel, enligt samma principer som Förbundsrepubliken Tyskland / Västtyskland utbetalat gottgörelsesummor till förföljda och fördrivna judar av det nazistiska Tyskland under åren före och under andra världskriget.

5. Israel skulle vidare i grundlagen / konstitutionen förbjuda varje inblandning i andra suveräna staters inre angelägenheter, vilket innebär att Israel offentligt avstår från att organisera judarna i alla andra länder och förklarar att alla judiska och sionistiska lobbyorganisationer i alla stater: i USA, Sverige med flera länder till stöd för Israel är olagliga, i strid mot Israels grundlag och i strid mot Israels klart uttalade vilja att respektera andra staters suveränitet. Judiska församlingar och sionistiska organisationer skulle upphöra sin verksamhet i Sverige och andra länder för att göra PR för Israel och samla in pengar åt Israel och att aldrig utöva politiska och publicistiska påtryckningar som innebär inblandning i Sveriges och andra länders interna angelägenheter - och en internationellt omfattande sionistisk spionorganisation för enbart judar och den judiska staten Israel: som ADL (Antiförtalsligan) med huvudkvarter i USA skulle förbjudas och upplösas - i samförstånd med ett "demokratiskt Israel"!

Om Israel genomförde dessa åtgärder, så skulle Israel uppfylla de krav som ställs på varje demokrati i andra stater och Israel skulle kunna respekteras som en fredsälskande demokrati. Detta skulle i praktiken innebära att Israel upplöstes som en judisk stat och faktiskt blev en palestinsk demokrati med lika rättigheter för landets alla invånare, judar och palestinier och för alla trosbekännare, judar, muslimer och kristna. En lag om återvändandet av landets invånare palestinierna ska stiftas och lagen om återvändande för alla världens judar , som Israel antog 1950, skulle självfallet upphävas, och gälla endast de människor som tvångsförvisats genom den nuvarande judiska statens terroraktioner och mot folkrätten stridande tvångsåtgärder, alltså palestinierna. Sionisterna själva och t ex deras agenter här i Sverige säger öppet att om Israel ger rösträtt till alla palestinier så skulle Israel upphöra att vara en judisk stat (alltså "den enda demokratin i Mellanöstern"!)

Men den judiska staten Israel uppfyller inte dessa elementära krav på en demokratisk rättsstat utan har handlat i stället stick i stäv mot dessa krav:

1. Israel är en exklusiv judisk stat för enbart judar och har ingen grundlag och alltså inga grundlagsenliga rättigheter för icke-judiska medborgare och invånare.

2. Israel har aldrig fastställt sitt lands gränser, utan är inställd på att ständigt expandera genom att lägga under sig ytterligare palestinska och arabiska områden.

3. Israel kränker ständigt internationell rätt och fred genom att oupphörligen företa militära angrepp på de arabiska grannländerna och speciellt på grannlandet Libanon och förstör där civila mål och dödar civila palestinier och libaneser.

4. Israel straffar aldrig de ansvariga för dessa och andra illdåd, utan de sker på den israeliska regeringens uttryckliga order, oavsett vilka partier som sitter vid makten. Folke Bernadottes mördare sitter i dag som Israels premiärminister.

5. Israel vägrar att låta av Israel fördrivna palestinier att återvända till sitt och sina fäders hemland - ens som döda att begravas i hemlandets jord - samtidigt som Israel släpper in i landet utländska judar som saknar all hemortsrätt i landet.

6. Israel vägrar betala ett enda öre till gottgörelse åt de palestinier som de tvingat ut ur sitt hemland och som i hundratusental lever i eländiga flyktingläger vilka i stället utsätts för ständiga trakasserier och ingrepp av den israeliska militären och väpnade judiska band, så kallade bosättare.

7. Israel bryter mot de mest elementära regler för varje rättsstat genom att ständigt införa militära undantagslagar gentemot palestinierna, med långvariga utegångsförbud, stängning av palestinska skolor och universitet och sträng censur.

8. Israel bryter mot den allmänt praktiserande principen bland alla civiliserade stater att icke blanda sig i andra staters inre angelägenheter genom att Israel håller sig med sionistiska agenter i andra länder som bedriver energisk spionage- och lobbyverksamhet för Israel via de av Israel underställda världssionistiska och världsjudiska organisationerna som styr de judiska församlingarna i hela världen och som är väl etablerade i USA, Sverige och andra länder.

9. Israel utgör ett konstant hot mot freden i Mellanöstern genom att använda sin överdimensionerade krigsmakt i aggressiva aktioner mot omvärlden och genom att bedriva legaliserad statsterrorism - till exempel när Israel bombade Iraks kärnkraftverk och när Israels mordkommando mördade PLO:s andre man Abu Jihad i Tunis jämte dennes livvakter förra året. Ständigt försöker Israel mörda PLO-ledare var de än befinner sig i världen.

10. Israel har genom sin utpressning tillskansat sig tillgång till de mest sofistikerade amerikanska vapnen och Israel innehar även sedan över 20 år kärnvapen och medeldistansmissiler som kan träffa mål i södra Sovjetunionen och i sydöstra delarna av Europas Natoländer. Därmed utgör Israel ett ständigt hot mot världsfreden, i synnerhet som Israels sionistiska lobbygrupper skaffat sig ett totalt grepp om USA:s president och kongress.

Kort sagt: Israel existerar enbart pga att den inte är demokratisk. Israel är inte en demokrati, inte en rättsstat och inte en stat som verkar för fred och folkförsoning. Israel är en rasistisk krigisk stat som konstant bryter mot folkrätten!

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.