HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

57

INTE BARA DN

 

Några konkreta belägg för hur den sionistiska lobbyn i Sverige har ett grepp om inte bara de Bonnierägda tidningarna Expressen och DNs ledarsidor utan även över moderata Svenska Dagbladet - och det är kanske inte så mycket att förvåna sig över, inte bara det traditionella prosionistiska Folkpartiet utan även Moderata Samlingspartiet är klart sionistorienterat, faktiskt i väl så hög grad som Folkpartiet.

Under riksdagens utrikesdebatt om Israel onsdagen den 16 mars 1989 framförde både moderatledaren Carl Bildt och moderaternas andre ordförande och vice talmannen Ingegerd Troedsson försvar för Israel. Bildt ville inte ens erkänna det berättigade i en palestinsk ministat på Västbanken och Gazaremsan, och han avvisade PLO som förhandlingspartner i en internationell fredskonferens som inte bara en förkrossande majoritet i FN röstat för i flera omgångar, utan även EG-staterna starkt förordat. Bildt ansåg att den dödsdömda så kallade Schultz-planen - uppkallad efter USAs utrikesminister - bör understödjas. Och Ingergerd Troedsson anklagade utrikesminister Sten Andersson för att, som hon sade vid ett senare tillfälle, ha beskyllt Israel för att ligga bakom mordet på PLOs andre man Abu Jihad, trots att prosionistiska amerikanska dagstidningen Washington Post och sedan hela världspressen, inklusive Sveriges ledande prosionistiska tidning, Expressen, publicerat övetväldigande belägg för att Israel utförde denna -en av talrika - sionistiska illgärning:

Ledningen för Moderata Samlingspartiet är alldeles uppenbart utsatt för starka sionistiska påtryckningar och dessutom medveten om sionisternas starka inflytande i massmedia som man söker hålla sig väl med. Moderaternas huvudorgan Svenska Dagbladet är en trogen avspegling av denna den moderata partiledningens prosionistiska kurs: Israels våldspolitik far kritiseras på nyhetssidorna, varvid man har ett alibi gentemot de mest militanta sionisterna genom sin judiska korrespondent Cordelia Edvardsson i Israel som dessutom är israelisk medborgare. På ledarsidan kan Svenska Dagbladet också - i hovsamma ordalag - kritisera de mest flagranta israeliska illdåden och våldsövergreppen mot den värnlösa palestinska befolkningen på Västbanken och i Gaza, men då alltid för att understryka att denna kritik absolut inte far missförstås utan bara framförs av Israels vänner för Israels bästa - den intresserade kan gå i läggen och själv läsa Svenska Dagbladets huvudledare torsdagen den 21 januari 1989 med rubriken Israels tragedi för att få detta bekräftat.

Svenska Dagbladet fungerar emellertid inte i sionistpropagandan som ett sionismens hetsorgan mot alla vi som varmt solidariserar oss med de förtryckta och ständigt plågade palestinierna av det Israel som erövrat deras land. Nej, Svenska Dagbladet stryper istället all för sionismen obekväm debatt - samtidigt som denna tidning med utsökt hyckleri på ledarsidan skryter med att vara för en fri och öppen debatt. På Svenska Dagbladets stora debattsida Brännpunkt på sidan 3 i tidningen har man konsekvent avvisat inlägg av mig - utom vid ett tillfälle, när man godtog ett kortare genmäle. Senare har i tät följd två inlägg av mig refuserats av Brännpunkts redaktör Bo Löfwendal med lika löjliga som irrelevanta svepskäl. När jag bemöter en artikel, späckad med lögner och falska tillvitelser, av den ökände sionisten Jackie Jakubowski, införd i 5venska Dagbladet med rubriken PLO måste visa fredsvilja, så fårjag till svar att jag inte bemött Jakobowskis anklagelser mot bland annat PLO och palestinierna med hänvisning till att Jakubowski riktat anklagelser mot den svenska regeringens förment PLO-vänliga politik. Närjag sedan sänder en ny artikel utan personpolemik till Svenska Dagbladets Brännpunkt där han sammanfattande redovisar att Israel ockuperat hela Palestina och från början bedrivit terror mot palestinierna, så refuseras detta inlägg med hänvisning till att Svenska Dagbladet inte vill ha en debatt om detta! Mycket avslöjande! Svenska Dagbladet fruktar naturligtvis sionisternas vrede och kanske annonsbojkott, om tidningen införde en artikel som talar om den historiska och politiska verkligheten om inkräktar- och banditstaten Israel. Observera att alla fakta och påståenden i vår refuserade artikel bygger på relevanta fakta och dokumentära citat av sionistledare. Det är så här sionistlobbyn arbetar - och dessvärre med 6amgång, också i Sverige, nämligen genom att strypa all obekväm information.

Jag skall här redovisa mina två refuserade bidrag:

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.