HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

21

MÅSTE VI FÖRBJUDA SIONISMEN?

 

Diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel är definitivt ute i oträngt mål när han i sin artikel på DN debatt den 8 april 1989 föregriper den inledda förundersökningen mot Radio Islam genom att påstå att Radio Islam fortsatt att begå "hets mot folkgrupp". Radio Islam förnekar detta mycket bestämt. Att med stöd av relevanta citat kritisera den bibliska och politiska judendomen och sionismen är inte förtal eller hets mot den judiska folkgruppen, lika litet som kritik av Islam skulle vara "hets" mot alla muslimer eller kritik av kristendomen skulle vara "hets" mot alla kristna som människor eller samhällsmedborgare.

Om Sverige på allvar skulle förbjuda rasistiska organisationer enligt FNs konvention mot rasdiskriminering (som Sverige formellt anslutit sig till), uppstår för sionisterna och de judiska församlingarna i Sverige (som vill stoppa Radio Islam) en mycket delikat situation. FNs generalförsamling antog nämligen den 10 november 1975 en resolution 3379 (XXX) där det heter att "sionism är en form av rasism och rasdiskriminering". Palestinierna (muslimer och kristna) är offer för den judiska rasismen i dagens Israel.

Att judendomens rasism har relevans idag det har grundligt påvisats av den israeliske professorn och medborgarrättskämpen Israel Shahak i den israeliska tidningen Flaaretz den 27 november 1971:

"Israel är en rasistisk stat, där man återgår till förlegade religiösa grundsatser om att judarna utgör mänsklighetens elit som har rätt att göra andra folk till sina slavar, eftersom en jude i slavtillstånd aldrig skulle kunna ägna sig själv åt Gud i kraft av sin så kallade utmaldhet."

Så mycket utöver detta har vi inte sagt i Radio Islam - resten är så gott som uteslutande citat och dokumentärt material från sionismens och judendomens källor.

 

Ahmed Rami

ansvarig utgivare för Radio Islam DN 22/04/89

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.