HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

 

INLEDNING

 

Denna bok innehåller inga bomber eller dynamit. Den innehåller fakta, åsikter och idéer i ord! Ord ska bemötas i sak med ord - som man säger idag om Rushdies bok - i en fri och öppen debatt. Inte rättsligt, med rättegångar och förbud. Alla religioner, ideologier, grupper och individer ska tåla kritik!

Kritik och förtal mot Islam kallas 'yttrandefrihet', kritik mot judendomen kallas "missaktning" och 'antisemitism'!

Denna bok utgör en radikal kritisk granskning av sionismen, judendomen och Israel. Hoppas att den bemöts i sak i en fri och öppen debatt. Den judiska makten bör acceptera att det kan finnas en 'opposition'. Den bör tolerera att bli emotosagd i debatten!

I alla konflikter finns två parter! Lyssna inte bara på Israel i Palestinakonflikten utan lyssna också på den andra parten, den kränkta, den grymt förorättade, den palestinska! -Rättvisan bjuder att man lyssnar på båda parter i en tvist - annars kan ingen rättvisa skipas och ingen rätt dömas!

Denna bok framför den andra partens åsikt, och ser problemet från en annan synvinkel! Den går dessutom till botten med palestinakonfliktens orsaker och belyser ingående och granskar vad Israel verkligen är och bygger på sionismen och dess uppbundenhet till den gammaltestamentliga och talmudiska judendomen, en internationellt mäktig och rikt förgrenad nationalistisk lära, maskerad som religion. Judendomen är en rasistiskt nationalism som kallar sig "religion".

Kom ihåg: alla stora religioner, Islam, kristendomen, buddhismen eller hinduismen, är universella, för alla folk! Endast en så kallad religion, judendomen, är avsedd för endast ett folk och verkar för dess herradöme över andra folk! Kan ni tänka er en svenskdom, alltså en religion avsedd enbart för svenskar och svenskättade, med särskilt krav på alla folks vördnad och hänsyn till det utvalda herrefolket, svenskarna eller en franskdom, avsedd enbart för fransmännen, en tyskdom, en kinesdom, en japandom och så vidare. Blotta tanken är ju absurd! Men när det gäller judendomen ombeds alla världens folk att visa detta självvalda herrefolk en särskild vördnad och speciella hänsyn som att detta folk från hela världen strömmat in i Palestina och erövrat palestiniernas land och sedan utsätter de palestinier som inte fördrivna ännu för det mest skamlösa och barbariska förtryck! Är inte detta absurt? Läs denna bok så får du veta mer om _ palestinakonfliktens orsaker och varför Västvärlden har funnit sig i det absurda och i stort går i Israels ledband!

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.