HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

81

 

"LIBERALENS" ALLERGI!

 

Den fanatiske sionistiske agitatorn Per Ahlmark börjar bli alltmer nervös. Nu har han känt sig manad - eller möjligen utkommenderad -att skynda till sina sionistiska uppdragsgivares försvar med att i sedvanlig ordning traggla den vätbekanta sionistiska tesen om Radio Islams "förskräckliga antisemitism" - men denna gång med en ny infallsvinkel genom att angripa Per Gahrton, den tidigare partibrodern i folkpartiet, men numera, som bekant, i Miljöpartiet.

Per Ahlmark kallar i en helsidesartikel den 12 april 1989 Per Gahrton för "En skam för riksdagen", vilket också är rubriken på Ahlmarks artikel. Orsaken till Per Ahlmarks irriterade indignation är förstås att Per Gahrton i sann liberal anda tidigare har försvarat Radio Islams rätt till yttrandefrihet. För Per Ahlmark, som skyltar som "liberal" och "demokrat", gäller yttrandefriheten inte för meningsmotståndare, i varje fall inte beträffande den radikala kritik mot den judiska staten Israel och sionismen.

För Per Ahlmark och hans sionistiska uppdragsgivare och meningsfränder gäller det att till varje pris stoppa Radio Islam - och därvid är alla lämpliga liksom olämpliga medel tillåtna, bland annat att i falsett skrika om skandal och skam för riksdagen, bara för att en riksdagsman med sin uttalade respekt för allas yttrandefrihet, också meningsmotståndarnas, misshagar Per Ahlmark.

Per Ahlmark är märkbart nervös för att den information som Radio Islam meddelar skall spridas och att allt fler människor själva skall avslöja sionisternas propagandalögner som ingen tidigare offentligt har bemött och demaskerat - av rädsla att därmed utpekas som ondskefulla så kallade "antisemiter" och utsättas för olika slags personliga och sociala obehag som också kan drabba familjen med barn som mobbas i skolan, med anonyma telefonsamtal om hotelser och så vidare. Detta är just en följd av sionisternas långvariga och starka grepp om opinionsmedia som ett effektivt vapen i den sionistiska intellektuella terrorismen.

När Per Ahlmark refererar en del av vad som sagts i Radio Islam så trampar han inte bara i sina egna gamla fotspår och upprepar vad han tidigare sagt utan också vad hans sionistiske meningsfrände Gabriel Romanus sagt i en DN-artikel.

Per Ahlmark ljuger även genom att förvtänga lösryckta citat. Låt oss nämna några exempel:

Per Ahlmark säger: "Radio Islam säger att den så kallade Förintelsen - alltså nazistemas massmord på judar - är Guds straffdom för judarnas olydnad." Detta har Radio Islam aldrig sagt. Vad Radio Islam har sagt är följande: "Holocaust - egentligen brännoffer - eller Förintelsen ingår i judendomens mosaiska tro. Judendomens Lag och Lära, Torah, närmare bestämt i Femte Moseboken trettioandra kapitlet, verserna 21 till och med 24 heter det: " De hava retat mig med gudar som icke äro gudar, förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrka; därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag fördöma dem. Ty eld lågar fram ur min näsa, och den brinner ända till dödsrikets djup, den förtär orden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar. 1ag skall hopa olyckor över dem... De skall utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter och bitter pina; Jag skall sända över dem vilddjurs tänder och stoftkrälande ormars gift." (Slut citat alltså från judendomens Lära och Lag!) "Här har vi alltså en skildring i judendomens heligaste bok av hur judendomens Gud straffar sitt folk vid olydnad mot de bud och stadgar som denne Gud har gett sitt utvalda folk - och att detta straff nära överensstämmer med Holocaust eller Förintelsen är uppenbart för var och en som har normala förståndsgåvor att fatta vad som sägs i klara ord." (Slut citat från vad Radio Islam sagt om denna sak!) Men Per Ahlmark förvränger detta till att Radio Islam skulle ha påstått något som står i judendomens Bibel och som i sammanhanget noga citerades. Detta är bara ett exempel på hur Per Ahlmark och hans sionistiska propagandafränder ljuger, när de hetsar mot obekväma meningsmotståndare.

Låt oss ta ett annat exempel. Per Ahlmark säger i nästa mening: "Förintelsen är samtidigt en "sionistisk propagandabluff', varvid Per Ahlmark här åsyftar vad Radio Islam skall ha sagt. Men detta är lösryckt ur sitt sammanhang. Bakgrunden är flera tidigare sända program i Radio Islam där de seriösa historiska så kallade revisionisterna presenterats med sina forskningsresultat och argument, där de påvisar på skäligen goda grunder att den så kallade Förintelsen av sex miljoner judar under andra världskriget i nazisternas gaskammare är en serie ytterst tvivelaktiga och inbördes motstridande och i långa stycken helt osannolika påståenden som bottnar i den sionistiska krigspropagandan till stöd för Israels rov av palestiniernas land. Efter att ha redovisat detta och med hänsyn till sionisternas beryktade lögnpropaganda i flera andra avseenden, som också redovisats i Radio Islam, har vi här tillåtit oss att dra den slutsatsen att det också i detta fall rör sig om en sionistisk propagandabluff. Detta är något annat än att påstå saken utan vidare, som Per Ahlmark vill tillskriva oss på Radio Islam att ha gjort!

Ännu ett exempel på Per Ahlmarks gemena metod att komma med korta referat lösryckta ur sitt sammanhang. Per Ahlmark säger med hänsyftning till vad Radio Islam skall ha sagt: "Den ryska revolutionen finansierades av judar för att "tillfredställa judiskt hämndbegär". Detta, menar Ahlmark, skulle vara fria påhitt från den "antisemitiska förtalspropagandans skräpkammare". Faktum är emellertid att det här är ett väl bestyrkt sakförhållande. Den ryska bolsjevismens kapitalistiska finansiärer var - eller råkade vara - alla judar: Ganetski-Fiirstenberg, Parvus alias Helphand, Jakob Schiff, huvudägaren av bankirfirman Kuhn, Loeb och Company i New York, Felix Warburg och vidare Olof Aschberg, ägaren av den då befintliga Nya Banken i 5tockholm. Detta redovisas bland annat av David Shub, själv av judisk börd, i hans Leninbiografi, som utkom i svensk översättning på Natur och Kulturs förlag 1949 - en judisk källa som borde kunna godkännas även av Per Ahlmark. Att bolsjevikterrorn uppfyllde så kallat judiskt hämndbegär påtalades av talrika samtida auktoritativa judar, så till exempel av den ledande sionistiska tidningen i England, Jewish Chronicle, där det den 5 december 1919 talades på ledande plats att bolsjevismen uppfyller de ädlaste strävandena i judendomen.

Per Ahlmarks övriga tillvitelser mot Radio Islam är av samma förvrängda art och har tidigare flera gånger ingående bemötts i Radio Islam också i flera genmälen, när de tidigare framförts i pressen, men tyvärr har våra genmälen refuserats. Man vill inte låta oss försvara oss. I ett refuseringsbrev den 7 april 1989 skrev sekreteraren för Expressens kulturredaktion Per Svensson till mig, som ansvarig utgivare för Radio Islam: ;'Kulturredaktionen anser att du genom din verksamhet i Radio Islam har ställt dig vid sidan av den minsta gemensamma plattform av anständighet som det offentliga samtalet kräver och förutsätter." I telefon med mig sade denna Per Svensson också, att "det spelar ingen roll vilket bidrag du än erbjuder oss, vi tar ändå inte in det." Men det är fritt fram för Expressen - som anser sig stå för anständighet - att offentliggöra lögner och beskyllningar om brott mot Radio Islam! Detta är alltså tidningen Expressen som gått ut i helsidesannonser i inte bara den egna tidningen utan också i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, där chefredaktören skryter över att Expressen står för yttrandefrihet, också för dem som har åsikter som går på tvärs med de åsikter som Expressen själv företräder! Men Jesus säger i Lukasevangeliet 12:e kapitlet, verserna 1 och 2: "Tag er i akt för fariséernas surdeg, det vill säga hyckleri. Det finns ingenting så insvept att det icke ska avslöjas, ingenting så dolt att det icke skall bliva känt." (från lvar Harries översättning. Det kan tilläggas att denne filosofiske doktor i gammalgrekiska Ivar Harrie länge var Expressens chefredaktör.)

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.