HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

71

EN ANVÄNDBAR TEORETIKER

 

Högerorganet Svenska Dagbladet öppnar då och då sina spalter för Göran Therborn, professor i statskunskap och sociologi, vilken gjort sig känd som en utpräglad vänsterideolog. Man frågar sig varför det moderata Svenska Dagbladet på detta sätt låter en röst från vänstern komma till tals? Är det en strävan efter en fri och allsidig debatt? Nej, knappast. På den punkten skiljer sig Svenska Dagbladet inte från övriga svenska massmedier.

Nej, förklaringen är en helt annan. Om man insett att Svenska Dagbladet, och inte minst dess kultutsida, fungerar som ett av sionismens främsta språkrör här i landet, blir svaret enkelt. Göran Therborn är nämligen användbar.

Den 19 maj 1988 går Therborn i en understreckare till storms mot en tidigare understreckare, som Göran Albinsson Bruhner skrivit om Sydafrika. Mitt syfte är inte att ta ställning i dispyten mellan de två debattörerna om Sydafrikafrågan. Det är i båda fallen fråga om välskrivna artiklar. Nej, det intressanta, som jag skall söka belysa, är hur Therborns inlägg på ett försåtligt sätt blir ett kraftfullt stöd för sionismen och Israel -utan att vare sig ordet sionism eller Israel ens nämns i hans artikel.

Therborn gör i sin artikel en klar och väldokumenterad expose över rasismen, med utförliga referenser till nazisternas judeförföljelser och dagens förhållanden i Sydafrika. Vad professor Therborn dock "glömmer bort" i sin vetenskapligt lärda analys är några som helst referenser till sionismens rasistiska ideologi och därav följande praktik i staten Israel. En rasism i den mest brutala tillämpning om vilken vi dagligen far rapporter. Men, som sagt, allt som berör sionismen och Israel tycks ha gått professor Therborn förbi.

Vad Therborn åstadkommit är således en skenbart vetenskaplig och uttömmande analys av rasismen, vilken inte inkluderar sionismen. Den godtrogne läsaren bibringas följaktligen den uppfattningen att vetenskapligt sett kan inte sionism, och därmed den ideologiska grunden för staten Israel, betraktas som utslag av rasism.

Frågan huruvida den intellektuelle teoretikern Therborn själv är medveten om vilka intressen han tjänar kan givetvis bara besvaras av honom själv. Konstatetas kan bara att han mycket väl kan handla i god tro. Han ingår då bara i den arme av västerländska intellektuella akademiker, som så lätt drabbas av den yrkessjukdom, vilken innebär förmågan att kunna förtränga den verklighet som inte låter sig passas in i de för dagen gällande teorimönstren. För uppdragsgivaren är förstås en ovetande hantlangare alldeles särskilt användbar.

Vad har då sionisterna vunnit med professor Therborns utläggning? Jo, man har i vetenskaplig dräkt till synes fått en bekräftelse på att sionismen inte är rasistisk.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.