HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

38

DEN JUDISKA "KOMMITÉN"

 

Som ett led i den sionistiska propagandan har man också i Sverige bildat en sionistisk kamporganisation för vad den judiske kommunistpropagandisten Karl Radek, född Sobelsohn, kallade nyttiga idioter, alltså enfaldiga gojer (icke-judar) som tror att de värnar om frihet och mänskliga rättigheter och demokrati när de stödjer sionismen och dess banditstat Israel.

Denna sionistiska kamporganisation kallar sig Kommittén mot antisemitism, ett typiskt sionistiskt påhitt. I denna suspekta organisation har man utnyttjat flera kända svenskar som förre LO-ordföranden Gunnar Nilsson och Volvochefen Pehr G Gyllenhammar, Uppsala Universitets förre rektor magnificus professor Torgny Segerstedt junior, centerpartistiska riksdagskvinnan och invandrarministern under den borgerliga Fälldinministären Karin Andersson med flera aningslösa personer.

Det var denna Kommittén mot antisemitism, vars ordförande och galjonsfigur är generaldirektören för Systembolaget Gabriel Romanus, som finansierade utgivningen av Svante Hanssons förvirrade och osakliga stridsskrift mot Radio Islam.

Nu har denna illustra Kommittén mot antisemitism gått ut till skolor, institutioner och sympatisörer med ett cirkulärbrev där man tigger pengar för att ännu en gång bekämpa, som man säger, antisemitismen i Radio Islam.

Om denna Kommittén mot antisemitism liksom andra sionistiska organisationer, vari inräknas judiska församlingen, verkligen vill stoppa allt som man behagar tolka som antisemitism, så borde man rimligtvis förbjuda mängder av världslitteraturens stora verk alltifrån Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, Shakespeares lysande skådespel om den judiske ockraren Shylock i Köpmannen i Venedig till nobelpristagaren Anatole France's mest kända och lysande roman, Drottning Gåsfot, där en av huvudpersonerna är den förfärlige gamle juden Mosaïde, som är en judisk lärd med ett brinnande hat till alla kristna och i synnerhet till den älskvärde och vise abbe Coignard.

Judens olyckliga brorsdotter, Jahel, förklarar om hans hat till den älskvärde abbe Coignard följande:

 

" Mosaïde hatar honom, och han har en förmåga att hata som en kristen inte kap göra sig en föreställning om." (Sid.l47).

Och abbe Coignard säger senare själv:

"Hatet mot de kristna är rotfast i judarnas hjärtan och på detta är Mosaïde ett avskräckande exempel. Jag tyckte mig i hans rysliga gläfs kunna urskilja någon del av de förbannelser, som synagogan i förra århundradet utspydde över en liten jude i Holland vid namn Baruch eller Benedikt, och som är mera känd under namnet Spinoza, för att han grundlagt en filosofi, som för övrigt nästan vid sin födelse blev vederlagd av utmärkta teologer. Men det tycktes mig, som om den här gamle Mordokai hade tillagt många hemskare förbannelser, och jag tillstår, att jag kände mig en smula underlig till mods. Jag tänkte just ta till flykten för att undkomma denna störtsjö av ovett, då jag till min olycka råkade in bland törnbuskarna och fastnade så ordentligt att jag funderade på att lämna kvar mina kläder..." (Sid. 204).

Att Mosaïdes lärdom bara är en bluff och att han i själva verket är en typisk judisk bedragare framhåller abbe Coignard senare för sin troskyldige lärjunge Jacques Stekvändare:

"Det är denna oskuldsfulla läggning som utgör ert behag. Man lurar er utan allra minsta möda. Man har inbillat er, att Mosaïde är 130 åt gammal, då han inte är mer än 60, och att han levat i den stora pyramiden, medan han i verkligheten höll bank i Lissabon." (Sid. 260).

Logiskt nog leder den förfärlige juden Mosaïdes oförsonligt brinnande hat mot den älskvärde abbe Coignard till att juden mördar den kristne.

Om denne jude Mosaïde heter det i Anatole France's klassiska roman följande:

"Ingen, sade mannen från trakten av slottet, har kommit ut från slottet utom en gammal jude, som blivit sedd springande nedåt träsken med bylten under armen. Han bodde i skogvaktarepaviljongen och var hatad för sin härkomst och för de brott som man misstänkte att han hade förövat. Barnen sprang efter honom. Och under flykten föll han i floden Seine. Han blev uppfiskad som död, och han höll ännu tryckt till sitt hjärta en svartkonstbok och sex små guldkoppar. Ni kan se honom på strandbanken, där han ligger i sin gula långrock. Han ser hemsk ut med vidöppna ögon." (Sid. 316).

Jag väntar bara på att Kommittén mot antisemitism ingriper med krav på förbud mot denna bok, Drottning Gåsfot av Anatole France, och att denna Kommittén mot antisemitism uppvaktar Svenska Akademien med en särskild anhållan om att man annullerar det nobelpris som författaren Anatole France erhöll år 1924 - för inte kan väl författaren till en antisemitisk hetsskrift ens efter döden få bibehålla sitt en gång erhållna nobelpris...?

Sionisternas censuriver gör dem löjliga och borde nog så tydligt kompromettera sionismen, denna fanatismens, hyckleriets och inskränkta chauvinismens ideologi!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.