HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

82

DEN HYCKLANDE "LIBERALEN" VILL FÖRBJUDA MISSHAGLIGA ÅSIKTER

 

Att Per Ahlmark, Israels mest framträdande agent och sionistiske agitator i Sverige, är en stor hycklare, det har jag tidigare påpekat, bland annat i en utlovad replik-artikel som Dagens Nyheter vägrade att publicera efter sedvanliga sionistiska påtryckningar.

Som alla hycklare talar Per Ahlmark med kluven tunga: å ena sidan älskar han Israel, men å andra sidan säger han att han kritiserar "bosättningarna på de ockuperade områdena". Per Ahlmark har alltså inte upptäckt att hela Israel är en ockupation av Palestina med judiska bosättningar på palestiniernas mark. Innan de sionistiska judarna med våld och terror drev bort hundratusentals palestinier från deras urgamla fädernejord var över 98 procent av Palestinas mark i de palestinska arabernas ägo. Hur kan man älska den grymmaste av orättfärdigheter: den brutala erövringen av ett annat folks land?

Per Ahlmark säger, att han "ser sionismen som en av 1900-talets viktigaste nationella befrielserörelser". Per Ahlmark har alltså inte upptäckt - eller inte velat förstå - att sionismen inte är någon "nationell befrielserörelse" utan tvärtom en internationellt förgrenad maffia som med våld och terror lyckats tillskansa sig ett annat folks land, palestiniernas Palestina. Sionismen är internationell, eftersom den är befintlig i samordnade välorganiserade politiska aktiviteter i olika länder, i USA liksom i Sverige och andra västländer. Sionismen är en maffia, eftersom den använder sig av våld och hot om våld för att påtvinga sin vilja på regeringar och opinionsbildare i olika länder för att tillskansa sig makt och pengar. Israel är ingen ekonomiskt självbärande stat - Israel är ekonomiskt helt beroende av ett ständigt miljardflöde från USA, Västtyskland och andra länder samt från de sionistiska lobbygruppernas insamlade pengar.

Per Ahlmarks motbjudande moraliska hyckleri, helt i klass med de fariséer som Jesus så bittert och skoningslöst fördömde, kommer kanske allra tydligast fram när Ahlmark å ena sidan skryter med sin liberalism och sin bekännelse till yttrandefriheten, när det gäller visning av de mest vedervärdiga pornografiska filmer, men å andra sidan energiskt agerar som åsiktspolis och yrkar på att Radio Islam och andra som framför för honom och hans sionistiska uppdragsgivare och kompisar misshagliga åsikter.

Bakgrunden är denna:

Under vårriksdagen 1981 hade man debatterat hur man lämpligen skulle kunna förhindra spridningen av de mest vedervärdiga sadistiska och våldspornografiska videofilmer, också för barn, som produceras ymnigt av främst cyniska geschäftsmakare i USA men också i andra länder, bland annat i Danmark av några amerikanska judar. En betydande majoritet i riksdagen enades om att åtminstone förbjuda de grövsta barnpornografiska videofilmerna och de mest sadistiska råheterna - med hänsyn just till att videofilmer lätt kan bli tillgängliga för barn, som kan bli mentalt uppskrämda och allvarligt störda av att se sådana gräsligheter som "Motorsågsmassakem" och annat i liknande stil.

I massmediadebatten framhölls från flera håll också, att dessa starkt våldpornografiska filmer ger uttryck åt en avskyvärd syn på kvinnan och verkar allmänt förråande på kärlekslivet och över huvud taget på mänskliga relationer.

För varje sunt tänkande och kännande människa är det så självklart, att dessa förskräckliga filmer, tillkomna av perversa och cyniska personer, inte har något som helst att skaffa med konst utan är alltigenom förråande och fördummande, en andlig pest. Men nu stiger den hycklande liberalen och tillförordnade chefen för det av Harry Schein grundade filminstitutet, Per Ahlmark, fram i en stort uppslagen artikel i Expressen den 9 juni 1981 med följande rubrik: "I Reagans USA och Fälldins Sverige: censorerna stiger fram".

I denna artikel ondgör sig Ahlmark över att vissa Konsumföreståndare vägrar sälja pornografiska tidningar. Och hycklaren Ahlmark tillfogar: "Om Pressbyrån skulle börja säga ja och nej till tidningar efter deras innehåll" - särskilt understruket i fetstil - "är vi farligt nära en nästan allsmäktig censur, som man inte kan utkräva offentligt ansvar av." Vad har den tarvligaste och råaste pornografi med informations- och åsiktsfrihet att göra, om man vill förbjuda försäljning av dessa porralster? Inte ett dugg. De som sprider pornografi är bara ute efter att tjäna grova pengar och ofta även att undergräva den allmänna moralen - och det är just dessa skumma geschäftsmakare som Ahlmark är ute efter att försvara - samtidigt som samme Ahlmark bedriver sina hetskampanjer mot misshagliga meningsmotståndare som försvarar de fördrivna och förtryckta palestiniernas rätt till sitt eget land! Det är Radio Islam som Per Ahlmark energiskt verkar för att stoppa!

I sin artikel i Expressen den 9 juni 1981 framträder Per Ahlmark i rollen som den gode liberalen som älskar yttrandefriheten. Han säger: "Tryckfriheten har ett pris, nämligen att sådant som vi föraktar kommer ut. Vi ska bekämpa det med opinionsbildning, undervisning, alternativ. Polisen bör vi lämna utanför."

Ja, nog låter detta så riktigt. Men hur är det med den skenhelige liberale Per Ahlmark och hans sionistiska bundsförvanter? Ahlmark och hans sionistiska vänner säger sig förakta sina meningsmotståndares åsikter, så till exempel de åsikter som vi framför i Radio Islam, när vi försvarar det palestinska folkets rätt till dess egna hemland och när vi kritiserar Israels ockupations- och förtryckarpolitik, baserad på hårda fakta, och när vi kritiserar sionismen genom att med nakna fakta påvisa dess rasistiska ideologi och dess historiska samröre med det nazistiska Tyskland. Låter Per Ahlmark våra sändningar komma ut genom att respektera åsiktsfriheten? Nej, han agerar i TV och press våldsamt för att förmå Justitiekanslern att stoppa Radio Islam, ja, Per Ahlmark går till och med så långt att han flyger till New York för att mobilisera stöd för de sionistiska påtryckningarna på JK från Elie Wiesel och Israels FN-ambassadör!

Bryr sig Per Ahlmark om vad han själv säger, när han säger att föraktliga åsikter skall "bekämpas med opinionsbildning, undervisning, alternativ"? Nej, inte alls! Per Ahlmark har inbjudits av Radio Islam att fritt framföra sina åsikter och debattera dem med oss, men han nekar att delta i Radio lslam, han är ute efter att i de stora massmedia söka stoppa Radio Islams röst!

Hycklaren Per Ahlmark säger också i sin artikel i Expressen den 9 juni 1981: "Svensk politik i dag har tappat bort liberalismens grundläggande tanke: att det är en ocean mellan att ogilla och förbjuda ting i press och andra medier."

Observera, detta säger Per Ahlmark om de värsta avarter av sadistiska och pornografiska filmer! Då måste det vara fritt fram för fri visning, så att unga och känsliga barn och ungdomar ska få sina sinnen förstörda och bli mer eller mindre mentalt förtryckta. Men när det gäller försvar för de fördrivna och förtryckta palestiniernas rätt till sitt eget land och när det gäller saklig kritik av Israels våldspolitik och sionismens rasism och manipulationer för att styra opinionsbildningen, då är Per Ahlmark ingen liberal utan en åsiktspolis, en censurivrare! Kan man tänka sig något ynkligare, något mera bedrövligt än detta hyckleriets skådespel?

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.