HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

75

BEN GURION:
VI HAR STULIT PALESTINA

 

Palestinakonflikten är egentligen mycket enkel och uppenbar, fast sionisterna söker dölja den och göra den komplicerad.

De sionistiska judarna har stulit palestiniernas land. Detta uppenbara faktum har även Israels förste premiärminister och det israeliska arbetarpartiets ledare David Ben Gurion öppet erkänt i sina samtal med Nahum Goldmann, ordförande för Världssionistiska organisationen och samtidigt ordförande för Världsjudiska kongressen. I Nahum Goldmanns bok Den judiska paradoxen (sid. 121, som utkom i svensk översäftning i Stockholm 1978 på Tidens förlag, säger David Ben Gurion:

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arabledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land. Visst lovade Gud oss det - men vad betyder det för dem? Vår Gud är inte deras. Vi härstammar från det gamla Israel, det är sant, men för över två tusen år sedan - och vad betyder det för dem? Det har funnits antisemitism, nazister, Hitler, Auschwitz - men var det deras fel? De ser bara en sak: vi har kommit hit och stulit deras land. Varför skulle de acceptera det?"

Detta är ett klarläggande och en öppen bekännelse av en jude till en annan, av dessutom en ledande sionist till en annan ledande sionist - utan den sedvanliga sionistiska lögnpropagandan och taktiken, avsedd för den enfaldiga och lättlurade massan som man kan föra bakom ljuset genom att lägga ut dimridåer.

Till mina sionistiska motståndare som Försvarar Israel och dess s k rätt att existera och som energiskt uppvaktat justitie-kanslern För att få honom att väcka detta åtal mot mig och Radio Islam ställer jag frågan:

Hade Ben Gurion rätt eller fel, när han sade att judarna har stulit palestiniernas land? Om han hade rätt i detta, varför vänder ni er då inte mot honom och kallar honom för en lögnare och hetsare mot Israel och judarna? Om han däremot hade fel i detta, varför beskyller ni honom då inte för lögn och förrä-deri mot Israel, sionismen och judarna?

Kort sagt, hur sionister och sionistanhängare än svarar, så har ni sanningen emot er - dessutom Israels förste och högt ärade - i Israel och bland sionister - premiärminister David Ben Gurion!

Alltså, denne David Ben Gurion har erkänt att den sionistiska staten Israel är en inkräktarstat, inte bara en stat som sedan 1967 ockuperat de palestinska områdena Västbanken, östra Jerusalem och Gazaremsan, utan hela det s k egentliga Israel är ockuperat eller rättare sagt stulet från palestinierna!

Lägg även märke till vad Ben Gurion också öppet erkänner, när han säger: "Visst lovade Gud oss (judar) det - men vad betyder det för dem (de palestinska araberna)? Vår (judiska) Gud är inte deras."

Detta är en mycket central och viktig sanning som Ben Gurion här avslöjar men som sionisterna i sin propaganda för särskilt de kristna i västvärlden söker dölja: att judarnas Gud är deras, inte palestiniernas, inte arabernas, överhuvudtaget inte andra folks, endast judarnas Gud.

Vad betyder då detta att judarna håller sig med en särskild judegud? Inget annat än att judarna håller sig med en nationell Gud, inte en universell Gud, en Gud för alla folk!

Då måste man ju fråga sig var man kan få upplysning om denne judiske nationalgud. Självfallet kan man endast finna svaret i judendomen, i den s k judiska religionen, i judendomens heliga skrifter, i den judiska bibeln, Gamla Testamentet, särskilt i judendomens Torah, den judiska eller mosaiska lagen, som omfattar de fem Moseböckerna och där kan vi ju klart och tydligt läsa att judarna utlovats ett land som ska sträcka sig fran Nilen till Eufrat i nuvarande Irak, trots att detta väldiga landområde redan då var bebott av många olika folk (se 1 Mos. 15 kap. verserna 18-21!). Vidare kan man här i judendomens lag läsa på flera ställen att det slutits ett särskilt förbund mellan judarna och deras Gud. I Andra Moseboken, 19:e kapitlet, vers S star det: "Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min."

Detta utvalda gudsfolk uppmanas dessutom av sin Herre och Gud att röva andra folks land, plundra andra folk på deras egendomar, döda och massakrera andra folk eller fördriva dem eller förslava dem. Redan i Andra Moseboken, 23:e kapitlet, vers 27 står det:

"Förskräckelse För mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall driva alla dina fiender på flykten för dig."

Det är alltså judendomens Gud som säger detta i sin profet Moses mun! Och i samma kapitel (23:e kapitlet), verserna 29 och 30 befaller judarna5 Gud hur de ska lägga beslag på det utlovade landet, det som är Palestina:

"Dock skall jag icke på ett och samma år Förjaga dem för dig, på det att icke landet må bliva en ödemark och vilddjuren föröka sig till din skada, utan småningom skall jag förjaga dem för dig, till dess du har Förökat dig, så att du kan taga landet till din arvedel."

I Femte Moseboken, 6:e och 7:e kapitlen, berättas om samma sak, hur judarna ska lägga beslag på Palestina utan att skona därvarande befolkning. I Femte Moseboken, 7:e kapitlet, vers 16 heter det rakt på sak:

"Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota, du skall icke visa dem någon skonsamhet."

Denna Gud som befaller sitt utvalda egendomsfolk att begå folkmord är förvisso endast judarnas Gud, inte andra folks. Det har Ben Gurion också klart erkänt!

Min fråga till sionisterna och deras anhängare är: Har Ben Gurion rätt också i detta eller har han fel?

Om han har rätt i detta, då har han väl också rätt, när han säger: "Om jag vore arabledare skulle jag aldrig träffa några överens-kommelser med Israel", eller hur? Om han däremot har fel i allt detta, hur vill ni då ursäkta honom och ära honom som en stor och framsynt sionistledare som bara ville ha fred med araberna?

Faktum är, att hur ni än svarar, så ligger ni illa till och måste medge att hela Israel är inget annat än ett rov, baserat på en gammal mordisk vidskeplig lära om judarna som ett utvalt herrefolk med rätt att mörda och röva som folkrätten och civilisationen aldrig kan erkänna!

Vi i Radio Islam utgår från den brutala verklighet som David Ben Gurion har erkänt! Så enkelt och så uppenbart är det!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.