HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

84

AHLMARK -
AGENT FÖR FRÄMMANDE MAKT

 

Att Per Ahlmark som kolumnist i Expressen är Sveriges mest kända - eller ökända - försvarare av den rasistiska ockupationsmakten Israel, det vet väl alla vid det här laget. Per Ahlmark står i främmande makts tjänst - i världssionismens tjänst och i den sionistiska staten Israels tjänst.

Per Ahlmark samarbetar nära med redaktören för Judisk krönika, Jackie Jakubowski, en judisk flykting från Polen, och med den avdelning inom Judiska Centret i Stockholm som aktivt understöder Israel. Men inte nog med detta. Per Ahlmark arbetar också på uppdrag av den internationella sionismen med huvudsäte i New York, alltså Världssionistiska Organisationen, som är en av den sionistiska staten Israels förlängda armar. Per Ahlmark är mycket nära knuten till den judiske sionistförfattaren Elie Wiesel. Tack vare energisk lobbyverksamhet i Sverige lyckades den före detta folkpartiledaren, riksdagsmannen och vice statsministern i Thorbjörn Fälldins första ministär, alltså Per Ahlmark, förmå norska stortinget att utse Elie Wiesel till Nobels fredspristagare 1986, vilket gjorde Elie Wiesel 2 miljoner kronor rikare. Som tack för denna för honom lukrativa väntjänst stiftade Elie Wiesel ett särskilt pris för "Jerusalems försvarare' på 230 000 kronor till Per Ahlmark.

Men inte nog med detta. Från Jakubowski och Judiska Centret i Stockholm far Per Ahlmark informationer från den stora, internationellt förgrenade sionistiska spionorganisationen Anti-Defemation League - på svenska ungefär Antiförtalsförbundet - som inte bara utger ett antal tidskrifter, däribland Patterns of Prejudices (Fördomsmönstren) i England, utan dessutom ägnar sig åt granskning och bevakning av alla publikationer och aktiviteter som på ett eller annat sätt kan vara riktat mot sionismen och staten Israel från hela världen, främst från de öppna källorna i västvärlden. Dessa uppgifter insamlas på en databank och står sedan genast till de sionistiska agenternas förfogande. Tränade sionistiska agenter som Jackie Jakubowski genomgår särskild utbildning i agitations- och propagandateknik som just är förtalsteknik. Antiförtalsförbundet bekämpar sina meningsmotståndare inte med fakta och argument utan med förtal, där det gäller att misstänkliggöra och nedsvärta meningsmotståndarna, så att de kan helt isoleras från den offentliga demokratiska debatten och även på annat sätt utsättas för sociala svårigheter: att deras yrkeskarriär omöjliggörs, kanske att de förlorar sin anställning, och att deras familjer utstöts ur gemenskapen, barnen mobbas i skolan och så vidare.

Sionisterna är fullt medvetna om att förtalskampanjer mot enskilda eller grupper och organisationer är ett fruktansvärt effektivt vapen att ta kål på meningsmotståndare, när man kan socialt förinta dem genom att i massmedia och ryktesvägen skämma ut dem.

Förutsättningen för att dessa sionistiska förtalskampanjer skall få önskad effekt är inte bara att sionisterna förfogar över en spionorganisation som insamlar alla tänkbara "fakta" för "dokumentation" som de sedan fritt kan förvränga genom att vinkla informationen för avsedd verkan, utan även att sionisterna har ett stort och till stora delar dominerande inflytande över opinionsbildningen, kort sagt, att de kan styra de massmediautbud som påverkar människornas åsikter och attityder. Här spelar film, TV, radio och pressen en avgörande roll. De stora amerikanska film- och TV-bolagen ligger helt i sionisternas händer, vilket innebär att deras filmer och TV-program alltid gynnar sionisternas intressen och aldrig missgynnar dem. I den mån Israel skildras - i biblisk tid eller i vår tid - skildras alltid Israel som heroiskt kämpande mot barbariska och grymma fiender eller som offer, ett känsligt och lidande offer för dess fienders ondska. Araber - liksom tyskar, särskilt under andra världskriget och Hitler-tiden - skildras genomgående i de amerikansk-judiska filmerna som primitiva och grymt ondskefulla. De vanliga skräckfilmerna och katastroffilmerna tjänar också - på ett raffinerat sätt - sionismens intressen genom att skapa fruktan, ångest och djup osäkerhet hos massorna. Ty sionismen hämtar sin styrka hos andras rädsla, ångest och osäkerhet. En självutnämnd elit kan endast härska genom de mångas fruktan, osäkerhet och inre svaghet.

Film och TV formar massornas allmänna åsikter och attityder - men det är främst pressen som sedan dirigerar eller styr dessa allmänna åsikter och attityder mot bestämda mål i aktuella händelser och kommentarer. Om sionisterna kan tillskansa sig ett tillräckligt starkt inflytande också i de stora tidningarna, så kan urvalet och vinklingen av nyhetsflödet i stort överensstämma med sionisternas intressen, även om många självständiga reportrar kan gå sionismens intressen emot med kritiska artiklar om Israels politik. Att den sionistiska staten Israel helt lever på den världsomspännande sionismens välorganiserade påtryckningar på USAs och andra västländers regeringar undertrycks emellertid så gott som helt av pressen. Det bör tilläggas, att alla de

ledande amerikanska tidningarna och tidskrifterna - New York Times, Washington Post, Time Magazine, Newsweek med flera - ägs av sionister och leds av sionistiska redaktörer, vilka utövar ett oerhört inflytande på pressen i hela västvärlden. Den amerikanska filmen, den amerikanska TV-produktionen och den amerikanska pressen med deras sionistiska grundsyn och tendenser har helt enkelt blivit normbildande tack vare sin starka genomslagskraft i Sverige liksom i andra västländer.

Till detta kommer att sionismen genom välorganiserade påtryckningskampanjer utövar starka protester så fort en film, ett TV-program eller en tidningsartikel angriper Israel eller går sionismens intressen emot, vilket skapar ett intryck av en stark "opinionsyttring" som anses så besvärande att man föredrar att falla undan.

I sin propaganda förfogar sionisterna över ett förkrossande effektivt vapen att skrämma varje motståndare i västvärlden till medgörlighet: fruktan för och hatet till "antisemitism" eller "judehat" som erinrar om nazisternas judemord, Förintelsen. Så fort den sionistiska ockupations- -eller förtryckarstaten Israel skarpt kritiseras och så fort dess ideologi sionismen attackeras för vad den verkligen är, vips talar och fräser sionisterna om att "antisemiter" är i farten och att en ny "förintelse" står för dörren, varefter man spelar upp alla de välkända skräckscenerna med högar av lik och utmärglade överlevande koncentrationslägerfångar och gripande berättelser varoas återigen om hur de överlevandes alla släktingar gasades ihjäl av de antisemitiska nazistiska bödlarna... Denna sionismens psykologiska terror kan ingen riktigt motstå utan att riskera att framstå som en hjärtlös, omänskligt brutal och lierad med de utpekade nazistiska bödlarna och deras skräckvälde.

Per Ahlmark - för att nu återvända till honom - utnyttjarjust denna välbekanta sionistiska psykologiska terror: alla sionismens och Israels motståndare avfärdas blankt som "antisemiter" som röjer väg för fruktansvärda judeförföljelser och en ny "Förintelse", varvid han åberopar sig på alltid lika välkända uttalanden av sionistiska yrkesagitatorer och "överlevande' som Elie Wiesel eller Simon Wiesenthal, som Per Ahlmark skyndar sig att uppsöka per flyg i New York eller Wien...

Man kan verkligen fråga sig, om Per Ahlmark begår brott mot rikets säkerhet enligt 9:e paragrafen om "olovlig underrättelseverksamhet" och enligt 13:e paragrafen om "tagande av utländskt understöd", efter-som han står helt i den främmande makten Israels tjänst och åtminstone delvis mottar höga penningsummor från en organisation som går Israels ärenden.

Hur energiskt Per Ahlmark försvarar Israel framgår bland annat av att han i en stor artikel i Expressen den 16 juni 1981 försvarade Israels bombardemang av en kärnkraftsreaktor i Irak - ett så flagrant och avskyvärt brott att det fördömdes av en hel värld, också av den då-varande borgerliga svenska regering som Ahlmark nyligen lämnat. Per Ahlmarks efterträdare som folkpartiledare Ola Ullsten, som då var Sveriges utrikesminister fördömde också Israels flygangrepp den 7 juni 1981: "Åtgärden kan under inga omständigheter rättfärdigas med den i folkrätten accepterade principen om rätt till självförsvar. Med denna flygräd har Israel slagit in på en utomordentligt farlig väg som är ägnad att försvåra ansträngningarna att nå en varaktig fred i Mellersta Östern" sade Ola Ullsten... Men Per Ahlmark försvarade Israels illgärning genom att prata om att världen skulle visa tacksamhet över att Irak berövats sina möjligheter att tillverka atombomber - trots att Internationella Atominspektionen i Wien kontrollerar den irakiska anläggningen och gått i god för att inga kärnvapen där var möjliga att tillverka, samtidigt som Israel vägrar varje internationell inspektion av sina hemliga tillverkningar av kärnvapen.

Per Ahlmark, Israels agent i Sverige, därom råder inga som helst tvivel. Allmänne åklagaren borde granska Per Ahlmarks förehavanden som Israels agent i Sverige. Är detta lagligt eller är det brottsligt? Jag låter frågan gå vidare till mina läsare.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.