HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

53

EN SIONIST I DEN SVENSKA REGERINGEN

 

Anita Gradin talar inte bara om att "vi har mycket att lära av Israel i fråga om omhändertagandet av invandrare" utan också -när det gäller Israel - om "vårt gemensamma kulturarv". Detta är ju befängt. Vad har Sverige, tillhörande den västerländska kulturen och det kristna tros- och idéarvet, för gemensamt med den judiska staten Israel som är en återuppstånden gammaltestamentlig mytisk statsbildning, en ockrarstat, baserad på en primitiv och ytterst rasistisk stamreligion? Var och en med ett minimum av kunskaper i historia, idéhistoria och religionskunskap vet ju att denna jämförelse om ett påstått gemensamt kulturarv är absurd!

Mycket okunniga och halvbildade personer bland sionister försöker fräckt inbilla enfaldiga och godtrogna människor att den judiska inkräktar -och ockupationsstaten Israel är en demokrati av västerländsk typ som Sverige och att det därmed skulle finnas ett gemensamt kulturarv mellan Israel och Sverige - men så är ju inte alls fallet. Det är istället raka motsatsen.

För att förtydliga de fundamentala skillnaderna just ifråga om kulturarvet mellan Israel och Sverige ska jag ge några konkreta exempel:

1. Den judiska staten Israels kulturarv är självfallet judendomen, den bibliskt gammaltestamentliga och den talmudiska, som från början särskilde sig ifrån de stora forntida kulturerna, den egyptiska den sumeriska, den minoiskt-kretensiska, den attiskt-hellenska, den greko-rometska och sedan den kristet-västerländska liksom den arabiskt-muslimska. Den judiska kulturen var i årtusenden ett isolat bland de omgivande kulturerna. Den framstående engelske 1700-talshistorikern Edward Gibbon har i sin världsberömda bok Romerska rikets nedgång och fall sammanfattat vad den judiska kulturen egentligen var:

"När Abrahams släkte hade mångfaldigats som sandkornen på havets botten, förklarade sig den gudom, från vars mun judarna hade mottagit ett system av lagar och ceremonier, för Israels egen och så att säga nationelle gud, och med den mest noggranna omsorg skilde den sitt egendomsfolk från det övriga människosläktet. Erövringen av Kaanans land var resultatet av så många underverk och så mycken blodsutgjutelse att de segerrika judarna för all framtid kom att befinna sig i ett tillstånd av oförsonlig fiendskap till alla sina grannar. De hade fått en gudomlig befallning att förinta några av de besvärande grannfolken och verkställandet av den gudomliga viljan fördröjdes sällan av mänsklig svaghet. Judarna var förbjudna att genom äktenskap eller andra förbindelser liera sig med andra folkslag, och förbudet att ta emot dem i den egna församlingen, vilket i vissa fall gällde för all framtid, utsträcktes nästan alltid till tredje, sjunde eller tionde led. Att utbreda Mose lära bland icke-judar hade däremot aldrig intagits som en bestämmelse i lagen, inte heller var judarna benägna att ta på sig denna uppgift som en frivillig plikt." Och Gibbon säger vidare:

"Beträffande antagandet av nya medborgare tillämpade detta osällskapliga folk grekernas själviska fåfänga snarare än romarnas frikostiga politik... Livligare förbindelser med främmande folk vidgade deras kunskaper utan att ändra på deras ingrodda fördomar. Den mosaiska religionen tycktes vara instiftad för ett speciellt land lika väl som för ett speciellt folk..."

Och Gibbon framhåller vidare:

"Också i sitt förnedringstillstånd förfäktade judarna sina höga och exklusiva privilegier och skydde främlingars sällskap istället för att söka sig till dem.°

Den store engelske historikern erinrar också om de regelrätta folkmord som judarna begick:

"Man ryser vid tanken på de ohyggliga grymheter som judarna begick i Egyptens städer, på Cypern och i Kyrene, där de levde i bedräglig vänskap med de intet ont anande urinvånarna. Och man känner sig frestad att ge sitt godkännande åt de stränga vedergällningsåtgärder som de romerska legionerna vidtog mot denna ras av fanatiker, vars hemska vidskepelse tycktes göra dem till oförsonliga fiender."

Dessa citat är alltså hämtade från Edward Gibbons' bok Romerska rikets nedgång och fall, i svensk översättning utgiven på bokförlaget Forum år 1977 (sid.271, 272 och 351).

Judarna skilde sig alltså från alla andra folk, bland vilka de levde och ansåg sig vara dem överlägsna såsom Herrens utvalda egendomsfolk och utvecklade en nationalistisk och rasistiska religion, avsedd enbart för judar. Och judarnas Stora Råd dömde Jesus till döden och lät sedan lömskt romarna avrätta honom genom korsfästelse, för att därmed - enligt judisk eller mosaisk lag - få Jesus och hans lära för evigt fördömd. I femte Mosebok 21:22, 23 heter det: "Om på någon vilar en sådan synd som förtjänar döden och han bliver dödad och du hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen icke lämnas kvar på träet över natten, utan du skall begrava den på samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd."

Eftersom Jesus just korsfästes och hängdes upp på trä, vilket ju judarna yrkade på att romarna skulle göra, så blev alltså Jesus enligt judisk mosaisk lag för evigt förbannad - och just i detta ligger den oförsonliga judiska motsättningen till Kristus och de kristna.

2. Det finns i alla icke-judiska länder ingrodda kulturella hedersbegrepp som gäller alla människor, oavsett deras nation eller ras, vilket även gäller Sverige sedan man här övervunnit de särskiljande landskapslagarna och vi blivit kristna. Men för den judiska staten Israel gäller inte detta: där är en jude, var han än bor, en i lagen respekterad medborgare, medan en palestinier betraktas som en utböling och är diskriminerad i lagpraxis, trots att det är palestiniernas land som judarna har tagit i besittning.

3. Man kan lugnt slå fast att demokrati som i Sverige har sitt ursprung i det valda kungadömet och i det gamla tinget där fria män valde sina byledare och styresmän inte har någon som helst motsvarighet i den judiska kulturen med det gamla Israels prästadöme, en renodlad teokrati, och senare i de absoluta kungadömena under David och Salomo som de berättas i judendomens bibel, Gamla Testamentet. Den "demokrati" som finns i det moderna Israel är en skendemokrati, vilket bland många andra Israels nuvarande statspresident, Chaim Herzog, öppet har erkänt.

Nej, sionisten Anita Gradin, någon gemensam kulturell bakgrund mellan Sverige och Israel existerar inte!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.